Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Bubczyk

dr hab. Robert Bubczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
815375453 (gabinet)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 


poniedziałek 17:00 - 18:00, gab. nr 325


piątek 15:15 - 16:15 (online, za pośrednictwem aplikacji Teams po uprzednim umówieniu się):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1634ad64ff8b4a4e81369e39a24a1bb3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed5af1c0-4139-4787-93e1-c49af6871745&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Z uwagi na pandemię uprzejmie proszę o kontaktowanie się ze mną przede wszystkim drogą mailową:


r.bubczyk@umcs.pl


 


 


 


 


 


 

O sobie

Profesor nadzwyczajny UMCS. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sochackiej. W latach 1999-2005 pracował na stanowisku adiunkta w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie  m.in. pełnił funkcję kierownika kursów dla studentów amerykańskich, a także prowadził m.in. zajęcia z historii Polski w j. angielskim i lektorat z j. angielskiego. Od r. 2005 do 2011 był zatrudniony w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. W roku 2011 powołany na funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Historii Kultury w tymże instytucie. Funkcję tę piastował do 2019, gdy w ramach restrukturyzacji uniwersytetu Zakład został zlikwidowany. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2015 - 2018 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. Od wielu lat współpracuje z historykami z Christ Church University w Canterbury/ Wielka Brytania oraz z Zakładem Historii Powszechnej Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, najpierw pod kier. prof. dr. hab. Jacka Banaszkiewicza, a od 2015 do 2019 roku prof. dr hab. Andrzeja Pleszczyńskiego (po restrukturyzacji uniwersytetu ZHPŚ został przekształcony w Katedrę Historii Starożytnej i Średniowiecznej, którą kieruje prof. Joanna Sobiesiak). Robert Bubczyk specjalizuje się w kulturze elit społecznych średniowiecznej Europy łacińskiej, głównie rycerstwa i duchowieństwa (w szczególności czas wolny, rozrywka, w tym sporty i gry, świat przedstawiony w utworach narracyjnych, średniowieczna wyobraźnia). Owocem badawczych zainteresowań Roberta Bubczyka stała się m.in. jego rozprawa habilitacyjna pt.  Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim (kolokwium habilitacyjne 2009 - nagroda Rektora UMCS). Laureat konkursów na stypendia zagraniczne: Medieval Institute w Central European University w Budapeszcie (2000), Grant Prorektora UMCS ds. Współpracy z Zagranicą na pobyt w Kent University w Canterbury/ Wielka Brytania (2001), trzykrotny stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na  badania naukowe w Londynie/ Wielka Brytania (2002, 2005, 2019), stypendysta polsko-amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior Research Grant na pobyt w Medieval Institute w Notre Dame University/ USA (2008). Uczestnik międzynarodowych konferencji i kongresów w Polsce i za granicą, jest autorem ok. 100 publikacji naukowych, w tym czterech monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów, recenzji i przekładów, publikowanych w Polsce i za granicą, m.in. w wydawnictwach Brepols Publishing, Brill Academic, Palgrave Macmillan i Bloomsbury Academic. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Robert Bubczyk z pasją poświęca się badaniom naukowym, jak również dydaktyce, a szczególnie nauczaniu w j. angielskim - nie tylko w ramach kształcenia na poziomie uniwersyteckim - jest od wielu lat związany z renomowaną szkołą języka angielskiego ,,Linguaton'', gdzie od roku 1999 prowadzi kursy dla dorosłych słuchaczy. Jest również tłumaczem tekstów naukowych na j. angielski, m.in. dla międzynarodowych historycznych czasopism naukowych Acta Poloniae Historica, Questiones Medii Aevi Novae i wydawnictwa Brepols Publishing.