Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Bubczyk

dr hab. Robert Bubczyk
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII KULTURY
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
815372773
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019


wtorek 10.20 - 11.20


piątek 11.30-12.30


gabinet 325 (stara humanistyka)

O sobie

Profesor nadzwyczajny UMCS. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sochackiej. W latach 1999-2005 pracował na stanowisku adiunkta w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie  m.in. pełnił funkcję kierownika kursów dla studentów amerykańskich, a także prowadził m.in. zajęcia z historii Polski w j. angielskim i lektorat z j. angielskiego. Od r. 2005 do 2011 był zatrudniony w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. W roku 2011 powołany na funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Historii Kultury w tymże instytucie. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2015 - 2018 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. Od wielu lat współpracuje z historykami z Christ Church University w Canterbury/ Wielka Brytania oraz z Zakładem Historii Powszechnej Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, najpierw pod kier. prof. dr. hab. Jacka Banaszkiewicza, a od 2015 roku prof. dr hab. Andrzeja Pleszczyńskiego, specjalizując się w kulturze elit społecznych średniowiecznej Europy łacińskiej (w szczególności czas wolny, rozrywka, świat przedstawiony w utworach narracyjnych, średniowieczna wyobraźnia). Owocem tej współpracy stała się m.in. rozprawa habilitacyjna pt.  Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim (kolokwium habilitacyjne 2009). Laureat konkursów na stypendia zagraniczne: Medieval Institute w Central European University w Budapeszcie (2000), Grant Prorektora UMCS ds. Współpracy z Zagranicą na pobyt w Kent University w Canterrbury/ Wielka Brytania (2001), trzykrotny stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na  kwerendy badawcze w Londynie/ Wielka Brytania (2002, 2005, 2019), stypendysta Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior Research Grant na pobyt w Notre Dame University/ USA (2008). Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i kongresów. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. nadzw. dr hab. Robert Bubczyk z pasją poświęca się badaniom naukowym, jak również dydaktyce - nie tylko w ramach kształcenia na poziomie uniwersyteckim - jest od wielu lat związany z renomowaną szkołą języka angielskiego ,,Linguaton'', gdzie od roku 1999 prowadzi kursy dla dorosłych słuchaczy. Jest również tłumaczem tekstów naukowych na j. angielski, m.in. w międzynarodowych historycznych czasopismach naukowych Acta Poloniae Historica, Questiones Medii Aevi Novae.