Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Robert Bubczyk

dr hab. Robert Bubczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
815375453 (gabinet)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (online, za pośrednictwem aplikacji Teams) po uprzednim umówieniu się drogą mailową:


środa


12:40 - 14:40


Zainteresowane osoby mogą pisać na adres: r.bubczyk@umcs.pl


 


 


 


 


 


 

O sobie

Profesor nadzwyczajny UMCS. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sochackiej. W latach 1999-2005 pracował na stanowisku adiunkta w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie  m.in. pełnił funkcję kierownika kursów dla studentów amerykańskich, a także prowadził m.in. zajęcia z historii Polski w j. angielskim i lektorat z j. angielskiego. Od r. 2005 do 2011 był zatrudniony w Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. W roku 2011 powołany na funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Historii Kultury w tymże instytucie. Funkcję tę piastował do 2019, gdy w ramach restrukturyzacji uniwersytetu Zakład został zlikwidowany. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2015 - 2018 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. Od wielu lat współpracuje z historykami z Christ Church University w Canterbury/ Wielka Brytania oraz z Zakładem Historii Powszechnej Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS, najpierw pod kier. prof. dr. hab. Jacka Banaszkiewicza, a od 2015 roku prof. dr hab. Andrzeja Pleszczyńskiego, specjalizując się w kulturze elit społecznych średniowiecznej Europy łacińskiej (w szczególności czas wolny, rozrywka (sporty i gry), świat przedstawiony w utworach narracyjnych, średniowieczna wyobraźnia). Owocem badawczych zainteresowań Roberta Bubczyka stała się m.in. jego rozprawa habilitacyjna pt.  Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim (kolokwium habilitacyjne 2009). Laureat konkursów na stypendia zagraniczne: Medieval Institute w Central European University w Budapeszcie (2000), Grant Prorektora UMCS ds. Współpracy z Zagranicą na pobyt w Kent University w Canterbury/ Wielka Brytania (2001), trzykrotny stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na  badania naukowe w Londynie/ Wielka Brytania (2002, 2005, 2019), stypendysta polsko-amerykańskiej Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior Research Grant na pobyt w Medieval Institute w Notre Dame University/ USA (2008). Uczestnik międzynarodowych konferencji i kongresów w Polsce i za granicą, jest autorem ok. 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Robert Bubczyk z pasją poświęca się badaniom naukowym, jak również dydaktyce - nie tylko w ramach kształcenia na poziomie uniwersyteckim - jest od wielu lat związany z renomowaną szkołą języka angielskiego ,,Linguaton'', gdzie od roku 1999 prowadzi kursy dla dorosłych słuchaczy. Jest również tłumaczem tekstów naukowych na j. angielski, m.in. dla międzynarodowych historycznych czasopism naukowych Acta Poloniae Historica, Questiones Medii Aevi Novae i wydawnictwa Brepols Publishing.