Rejestracja online na zajęcia i wykłady ogólnouniwersyteckie

UWAGA STUDENCI I i II STOPNIA STUDIÓW!

Przypominamy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 nadal obowiązuje rejestracja internetowa na zajęcia na Wydziale Filologicznym poprzez USOSWEB. Oznacza to, że każdy student ma obowiązek zapisać się drogą internetową na wszystkie przedmioty realizowane w ramach kierunku, zgodnie z obowiązującym programem studiów.

Zapisy na zajęcia rozpoczną się 28 września 2023 r. o godz. 8:00 i zakończą 8 października 2023 r. o godz. 23:59.

Poniżej link do instrukcji:

https://pomoc.usos.umcs.pl/xwiki/bin/view/Instrukcje%20dla%20student%C3%B3w/Rejestracja%20na%20zaj%C4%99cia/


Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 również rozpoczną się 28 września 2023 r. o godz. 8.00 i zakończą w dniu 8 października 2023 r. o godz. 23:59

 Szczegóły: Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie (od 28.09.) - Wrzesień

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2023