12.06 - Niedzielny spacer z przewodnikiem

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym niedzielnym spacerze z przewodnikiem pt. „Jak długo żyją rośliny ?”

Długość życia roślin, podobnie jak ludzi, to sprawa „genów” oraz „stylu życia” w konkretnym środowisku. Różnorodne formy życiowe roślin spotykane w przyrodzie ukształtowały się pod wpływem warunków środowiskowych. Przedstawiciele jednych gatunków żyją kilka tygodni, innych parę lat, jeszcze innych rozwijają się na przestrzeni dziesiątek, setek, a nawet tysięcy lat. Jakie czynniki wpływają na występowanie w określonym środowisku różnych form życiowych, a tym samym na długość życia roślin? Odpowiedzi na to pytanie spróbujemy poszukać spacerując alejkami Ogrodu Botanicznego i poznając bogactwo oraz różnorodność flory świata. Dowiemy się, jak niektóre czynniki abiotyczne i biotyczne kształtują życie poszczególnych gatunków roślin.

Przewodnik – pan dr Michał Czernecki będzie czekał na Państwa od godz. 10.45 przy wejściu do Ogrodu, znajdującym się przy ul. Willowej.

Rozpoczęcie spaceru o godz. 11.00. Czas trwania – około 2 godz.

Koszt udziału w spacerze z przewodnikiem równy jest cenie ulgowego biletu wstępu do Ogrodu dla grupy zorganizowanej i wynosi 7 zł od osoby, niezależnie od wieku. Posiadacze biletów sezonowych oraz Karty Absolwenta UMCS nie wnoszą dodatkowej opłaty.

Wszystkie pytania dotyczące niedzielnego zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem prosimy kierować na adres e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl  lub telefonicznie pod nr 81 743 49 00.

    Aktualności

    Autor
    Błażej Maciorowski
    Data dodania
    8 czerwca 2022