Zespół ds. Współpracy ze szkołami

Wydziałowy Zespół ds. Współpracy ze Szkołami

CZŁONKOWIE:

  1. dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS
  2. dr hab. Anna Choma-Suwała
  3. dr Agnieszka Kruk
  4. dr Agnieszka Potyrańska
  5. dr Beata Kasperowicz-Stążka
  6. dr Dorota Głuszak
  7. dr Paulina Nowakowska
  8. mgr Barbara Bednarz
  9. mgr Katarzyna Góral