Zespół ds. Współpracy z zagranicą

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Współpracy z zagranicą

PRZEWODNICZĄCY:

dr Justyna Wiśniewska (portugalistyka)

CZŁONKOWIE:

1. dr Aleksandra Tryniecka (anglistyka)

2. prof. dr hab. Dariusz Chemperek (filologia polska, e-edytorstwo i techniki redakcyjne

3. dr Konrad Łyjak (germanistyka, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie)

4. dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska (hispanistyka)

5. dr Michał Bobrowski (kulturoznawstwo, architektura informacji, komunikacja międzykulturowa, technologie cyfrowe w animacji kultury)

6. dr Marta Michaluk (lingwistyka stosowana)

7. dr Magdalena Kozłowska (logopedia z audiologią)

8. dr Izabela Szantyka (romanistyka, italianistyka)

9. dr hab. Kamen Rikev (rusycystyka, ukrainistyka)

10. prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (współpraca z Brazylijskimi Uniwersytetami)

11. dr Natalia Klidzio (współpraca z Brazylijskimi Uniwersytetami)

12. dr hab. Ewa Białek (współpraca z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Łomonosowa)