Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Współpracy z Zagranicą

PRZEWODNICZĄCY:

dr Justyna Wiśniewska (portugalistyka)

CZŁONKOWIE:

1. prof. dr hab. Dariusz Chemperek (filologia polska, e-edytorstwo i techniki redakcyjne)

2. prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (współpraca z Brazylijskimi Uniwersytetami)

3. dr hab. Ewa Białek

4. dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska (hispanistyka)

5. dr hab. Kamen Rikev (rusycystyka, ukrainistyka)

6. dr Michał Bobrowski (kulturoznawstwo, architektura informacji, komunikacja międzykulturowa, technologie cyfrowe w animacji kultury)

7. dr Natalia Klidzio (współpraca z Brazylijskimi Uniwersytetami)

8. dr Magdalena Kozłowska (logopedia z audiologią)

9. dr Konrad Łyjak (germanistyka)

10. dr Marta Michaluk (lingwistyka stosowana, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie)

11. dr Izabela Szantyka (romanistyka, italianistyka)

12. dr Aleksandra Tryniecka (anglistyka)