Zespół ds. Promocji

Zespół ds. Promocji na Wydziale Filologicznym: 

Przewodniczący: dr Agnieszka Kruk

Instytut

Kierunek

Koordynator

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
dr Jarosław Cymerman

filologia polska

dr Elwira Bolek
dr Olga Kielak

anglistyka

dr Julia Kula
mgr Katarzyna Góral

hispanistyka

mgr Ruth Domínguez López-Abad

italianistyka

mgr Stefano Gandini

germanistyka

dr Konrad Łyjak

lingwistyka stosowana

dr Monika Janicka
dr Agnieszka Potyrańska

portugalistyka

mgr Agnieszka Kruk

romanistyka

mgr Joanna Mazur-Pień

rusycystyka

dr hab. Ewa Białek

ukrainistyka

dr hab. Anna Choma-Suwała

 

Instytut
Nauk o Kulturze

 

architektura informacji

dr Sebastian Kotuła

intercultural Communication in Education and the Workplace:

komunikacja międzykulturowa

dr Magdalena Grabias

kulturoznawstwo

dr Beata Maksymiuk-Pacek

technologie cyfrowe w animacji kultury

mgr Martyna Bakun