Zespół ds. konkursu na najlepsze prace licencjackie na Wydziale Filologicznym

Zespół ds. Konkursu na najlepsze prace licencjackie na Wydziale Filologicznym UMCS

Przewodniczący: dr hab. Anna Tryksza

Członkowie:

 1. dr Anna Bendrat
 2. dr Ilona Gumowska-Grochot
 3. dr Urszula Jęczeń
 4. dr Przemysław Kaliszuk
 5. dr Beata Kasperowicz-Stążka
 6. dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
 7. dr Agnieszka Kruk
 8. dr Ilona Kubejko
 9. dr Małgorzata Ułanek
 10. dr Anna Werman
 11. mgr Martyna Bakun

Jury Konkursu 

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

Członkowie:

 1. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS
 2. dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
 3. dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
 4. dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS
 5. dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS
 6. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 7. dr hab. Piotr Majewski
 8. dr Agata Gołąb
 9. dr Anna Werman
 10. lic. Dawid Kobylański