Zespół ds. konkursu na najlepsze prace licencjackie na Wydziale Filologicznym

Zespół ds. konkursu na najlepsze prace licencjackie na Wydziale Filologicznym UMCS

Przewodniczący: dr hab. Anna Tryksza

Członkowie:

 1. dr Anna Bendrat
 2. dr Ilona Gumowska-Grochot
 3. dr Urszula Jęczeń
 4. dr Przemysław Kaliszuk
 5. dr Beata Kasperowicz-Stążka
 6. dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
 7. dr Agnieszka Kruk
 8. dr Ilona Kubejko
 9. dr Małgorzata Ułanek
 10. dr Anna Werman
 11. mgr Martyna Bakun