WF - Drzwi Otwarte UMCS 2022: fotorelacja

21 marca br. odbyły się Drzwi Otwarte na Wydziale Filologicznym UMCS.

Z atrakcji przygotowanych przez Pracowników, Studentów, Doktorantów Naszego Wydziału można wymienić:

1. Warsztaty logopedyczne ("Czy mówisz prawidłowo?", "Co w mowie piszczy. Wady wymowy znanych osób z życia publicznego", "Terapia wybranych zaburzeń mowy...") przygotowane przez Pracowników Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego oraz Naukowe Koło Logopedów i Audiologów.

2. Druk 3D - teoria i praktyka.

3. Wykład / warsztat: "Mamo, jeszcze jeden level! Dlaczego warto badać gry wideo".

4. Warsztaty i prezentacje multimedialne, m.in.: "Language and Culture: together or apart?", "Why is it good to read jokes?", "How not to get lost in translation?" przygotowane przez Pracowników Katedry Anglistyki i Amerykanistyki oraz Koło Naukowe Anglistów.

5. Warsztaty językowe i translacyjne: "Jak czytać i tłumaczyć teksty z zakresu prawa i medycyny?", "Podobieństwa w języku niemieckim i norweskim" przygotowane przez Pracowników Katedry Germanistyki.

6. Prezentacje dotyczące programów studiów prowadzonych przez Katedrę Hispanistyki, możliwości odbywania stażu w ramach programu Erasmus czy też pracy na stanowisku tłumacza języka hiszpańskiego.

7. Warsztaty: "The Ins and Outs of Conference Interpreting", "Co warto wiedzieć o ekwiwokacji?", "Jak z gracza zmienić się w tłumacza - przekład gier komputerowych dla początkujących" czy "Wielojęzyczność, jak skutecznie uczyć się kolejnych języków obcych" przygotowane przez Pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej.

8. Prezentację i warsztaty o języku portugalskim przygotowane przez Pracowników Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry.

9. Prezentację kierunku rusycystyka połączoną z dyskusją Uczestników DO z Pracownikiem Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego.

Wydarzenia w formule online dotyczyły rozmów o studiowaniu na kierunkach, tj.: e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, Intercultural Communication in Education and the Workplace, kulturoznawstwo, technologie cyfrowe w animacji kultury, romanistyka/italianistyka czy rusycystyka. Uczestnicy mogli ponadto wziąć udział w warsztatach/quizach, dyskusjach, tłumaczeniach, zadać pytania Prowadzącym spotkania.

Zainteresowani mogli także porozmawiać z Przedstawicielami, Członkami Kół Naukowych: Koła Naukowego Portugalistów, Koła Naukowego Germanistów, Studenckiego Koła Naukowego RusycystówStudenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, Koła Młodych DydaktykówStudenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów, Koła Naukowego Architektów Informacji czy też Koła Naukowego Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa.

Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej zorganizował grę miejską "Poznaj UMCS", która sprawiła, że każdy uczestnik Drzwi Otwartych mógł odwiedzić stoisko wydziałowe i zapoznać się z ofertą kształcenia.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za owocne rozmowy i miło spędzony czas, Organizatorom (Pracownikom, Studentom, Doktorantom), jak również Centrum Promocji UMCS za ciężką pracę i życzliwą pomoc na każdym etapie przygotowań.

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2022