U podstaw logopedii – konferencja połączona z promocją monografii

Dnia 25 września 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”, połączona z promocją drugiego tomu monografii naukowej „Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna” pod redakcją naukową Anety Domagały i Urszuli Mireckiej (Gdańsk 2021, Wydawnictwo Harmonia Universalis, seria wydawnicza: „Logopedia XXI wieku”). „Logopedia XXI wieku” (red. Stanisław Milewski, Ewa Czaplewska) to ciesząca się uznaniem seria monografii poświęconych najistotniejszym problemom współczesnej logopedii, przygotowywanych z dbałością o najwyższy poziom merytoryczny i edytorski.

Gościem Honorowym konferencji była dr Anna Sołtys-Chmielowicz (emerytowana wykładowczyni UMCS), której została zadedykowana monografia. Podczas konferencji dr Anna Sołtys-Chmielowicz opowiedziała o własnych doświadczeniach, inspiracjach i wyzwaniach zawodowych. Przypomnijmy, budowała przed laty podstawy logopedii przedszkolnej i wczesnoszkolnej w naszym kraju – UMCS może się poszczycić najstarszym ośrodkiem logopedycznym w Polsce (obecnie to Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego).

Przygotowując dwutomową monografię, dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS oraz dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS zaprosiły do współpracy badaczy i praktyków z różnych środowisk, wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków akademickich (m.in. UG, UŚ, UW, UWr, APS w Warszawie, UKW w Bydgoszczy, UP w Krakowie, UPH w Siedlcach, Akademii Ignatianum w Krakowie). Podczas obrad – zgodnie z tematyką wskazaną w tytule konferencji – swoje ustalenia zaprezentowali autorzy podejmujący w monografii problematykę diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, z uwzględnieniem problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Badacze wygłosili 16 wykładów. Byli wśród nich pracownicy UMCS: dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS; dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS; dr Anna Kruczyńska-Werner, dr Monika Łuszczuk oraz dr Wojciech Lipski.

Konferencja unaoczniła, że w dobie rozwoju nowych subdyscyplin logopedii warto powrócić do problematyki postrzeganej jako tradycyjna, obejmującej kwestie dla logopedii fundamentalne. Systematyczne badania naukowe w obszarze logopedii przedszkolnej i wczesnoszkolnej są niezmiernie potrzebne.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Grupa Wydawnicza Harmonia. Komitet Naukowy współtworzyli pracownicy UMCS: dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS oraz dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS, w Komitecie Organizacyjnym działała także dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS.

Pragniemy poinformować, że pierwszy tom promowanej monografii (pt. „Rozwój sprawności językowych. Podstawowe problemy logopedyczne”) jest już dostępny, wkrótce do rąk czytelnika trafi tom drugi (pt. „Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy”). To całościowe, obszerne opracowanie, obejmujące 38 rozdziałów. Książka adresowana jest, pierwszoplanowo, do badaczy oraz dydaktyków akademickich reprezentujących logopedię oraz dyscypliny pokrewne, logopedów praktyków, studentów kierunków logopedycznych.

----

dr hab. Aneta Domagała, prof. uczelni
Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    28 września 2021