Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury

 

Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury UMCS

Koło powstało w grudniu 2014 roku. Jego główne cele to:

 • Propagowanie szeroko pojętej kultury nowych mediów i cyberkultury
 • Badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikających z kierunków kształcenia (w formie badań stacjonarnych, specjalistycznych obozów naukowych, wyjazdów do instytucji i firm zajmujących się kulturą cyfrową itp.)
 • Zapraszanie gości badaczy, artystów i specjalistów z zakresu nowych mediów, game development, ICT, marketingu i promocji, animacji kultury na spotkania, warsztaty, szkolenia, wykłady i prezentacje.
 • Badanie i animacja kultury gier komputerowych
 • Projekty wydawnicze oraz multimedialne i sieciowe
 • Realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów
 • Nawiązanie współpracy ze studentami, kołami naukowymi z UMCS i z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i zagranicą
 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy
 • Promowanie dziedzictwa kultury cyfrowej
 • Organizowanie sesji naukowych
 • Rozpoznawanie problemów związanych z animacją kultury cyfrowej, sieciowej i nowo medialnej w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury

Realizowane projekty:

 1. 11.03- 28.04.2015 Cykl spotkań “Popcorn Game”
  - „Popcorn Game. #1 Indie games. Gry niezależne”
  -  „Popcorn Game. #2 Gry komputerowe w innych mediach.” Spotkanie poświęcone było dziennikarstwu „growemu”. W dyskusji wzięli udział redaktorzy: Paweł Typiak i Marcin Górniak z „Gramy na Maxa!”, Łukasz Kucharski z ppe.pl, orz Piotr Wiater z Gra.pl
  - „Popcorn Game.  #3 Druga strona medalu. Pozytywne aspekty gier.” Wykład poprowadzony przez dr hab. Pawła Frelika. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Badań gier wideo UMCS
  - “Popcorn Game. #4 Gry, które wpływają na mózg”. Wykład poprowadził dr Andrzej Wodecki oraz Rafał Moczadło- przedstawiciele firmy Aerobrains.

 2. 15.09-09.10.2015 Projekt “Twórczość w Edukacji”
  “TWÓRCZOŚĆ W EDUKACJI” to cykl 6 warsztatów zrealizowany w dwóch klasach pierwszych w jednym z lubelskich gimnazjów, mający na celu zwiększenie kreatywnego korzystania z mediów oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa i etyki w sieci. Zajęcia przeznaczone były dla osób, które posiadają minimum podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Każde warsztaty składały się z dwóch części- nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przy konkretnych ćwiczeniach. Projekt ten miał na celu pobudzenie do kreatywnej pracy i przedstawiania własnych treści na lekcji czy też w późniejszej pracy, oraz propagowanie darmowych narzędzi online.  W sieci zostały umieszczone lekcje pokazowe mające na celu propagowanie narzędzi online do prezentowania treści edukacyjnych.

Siedziba Koła:
Wydział Filologiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A (pokój 12)
20-031 Lublin

Kontakt:
Facebook

Opiekun Koła: 
mgr Wojciech Miedziocha

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/105/2014