Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"

Cel organizacji:

Rozwijanie u studentów zainteresowań literaturą dawną i metodami jej naukowego opracowywania.

Realizowane zadania:

  • Omówienia wybranych dzieł literatury staropolskiej i europejskiej w świetle ich multilateralnych zależności.  
  • Poznawanie metodologii tworzenia tekstów naukowych o profilu historycznoliterackim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki epok dawnych.
  • Przygotowywanie referatów i propozycji artykułów naukowych.  
  • Udział w panelach konferencyjnych. 

Siedziba Organizacji:
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin

Opiekun:
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
dr Tomasz Lawenda

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/165/2019