Skład Rady Młodych Naukowców

Mgr Wojciech Bernatowicz

Instytut Nauk o Kulturze

Kontakt


Dr Krzysztof Dmitruk 

Instytut Informatyki

Kontakt


Dr Tymoteusz Chojecki

Instytut Matematyki

Kontakt


Dr Marta Drabczuk

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kontakt


Dr Agnieszka Gabryś

Instytut Pedagogiki

Kontakt


Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska

z-ca Koordynatora Rady Młodych Naukowców ds. Ogólnych

Instytut Nauk Chemicznych

Kontakt


Dr Szczepan Głodzik

Instytut Fizyki

Kontakt


Dr Kamil Jakimowicz

Instytut Historii

Kontakt


Dr Beata Jarosz

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Kontakt


Dr Andrzej Jekaterynczuk

Instytut Socjologii

Kontakt


Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Kontakt


Dr hab. szt. Piotr Korol

Instytut Sztuk Pięknych

Kontakt


Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS,

Koordynator Rady Młodych Naukowców ds. Ogólnych

Instytut Ekonomii i Finansów

Kontakt


Dr Julia Kula

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Kontakt


Dr Jakub Kuna

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Kontakt


Dr Krzysztof Leoniak

Instytut Psychologii

Kontakt


Dr Piotr Mączyński

Instytut Archeologii

Kontakt


Dr szt. Dominik Mielko

Instytut Muzyki

Kontakt


Mgr Rafał Muda

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kontakt


 

Dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS

Instytut Nauk Prawnych

Kontakt


Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS

z-ca Koordynatora Rady Młodych Naukowców ds. Ogólnych

Instytut Nauk Biologicznych

Kontakt


Dr Magdalena Suchora

z-ca Koordynatora Rady Młodych Naukowców ds. Ogólnych

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Kontakt


Dr Tomasz Walczyk

Instytut Filozofii

Kontakt