Skład Rady Młodych Naukowców

Dr Grzegorz Bednarczyk

Instytut Filozofii

Kontakt


Mgr Wojciech Bernatowicz

Instytut Nauk o Kulturze

Kontakt


Mgr Michał Ćwiek

Instytut Sztuk Pięknych

Kontakt


Dr Krzysztof Dmitruk 

Instytut Informatyki

Kontakt


Dr Marta Drabczuk 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kontakt


Dr Agnieszka Gabryś

Instytut Pedagogiki

Kontakt


Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska

Instytut Nauk Chemicznych

Kontakt


Dr Szczepan Głodzik

Instytut Fizyki

Kontakt


Dr Kamil Jakimowicz

Instytut Historii

Kontakt


Dr Beata Jarosz

Instytut Filologii Polskiej

Kontakt


Dr Andrzej Jekaterynczuk

Instytut Socjologii

Kontakt


Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

Kontakt


Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS

Instytut Ekonomii i Finansów

Kontakt


Mgr Julia Kula

Instytut Neofilologii

Kontakt


Dr Jakub Kuna

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Kontakt


Dr Krzysztof Leoniak

Instytut Psychologii

Kontakt


Dr Piotr Mączyński

Instytut Archeologii

Kontakt


Mgr Dominik Mielko

Instytut Muzyki

Kontakt


Mgr Rafał Muda

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kontakt


 

Dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS

Instytut Nauk Prawnych

Kontakt


Dr hab. Łukasz Piasecki, prof. UMCS

Instytut Matematyki

Kontakt


Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS

Instytut Nauk Biologicznych

Kontakt


Dr Magdalena Suchora

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku

Kontakt