Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kopecka-piech.pl
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-kopecka-piech-bb76b310
https://www.youtube.com/channel/UCjLzyQb9KIYrkpSnPO8eZXQ
Konsultacje

wtorek, 16.40-17.40, środa, 17.30-18.30


Konsultacje odbywają się online w formie videorozmowy. By zarezerwować konkretną godzinę, należy użyć linku rezerwacyjnego otrzymanego podczas pierwszych zajęć.

Ogłoszenia

Social Media Communication (zajęcia fakultatywne w języku angielskim/optional classes)

Link do kolejnych spotkań pozostaje bez zmian / The link to subsequent meetings remains unchanged.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a65d3219ac55248d1aabf8295ef4b6333%40thread.tacv2/1601472508486?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%221d210b33-e870-4a96-ad5f-55ab186d58a5%22%7d