Konkurs "Ad astra"

Konkurs „Ad Astra” organizowany przez Radę Młodych Naukowców UMCS oraz Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS - Prof. dr hab. Wiesława Gruszeckiego ma na celu wyłonienie wybitnych młodych naukowców pracujących lub kształcących się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas Forum Młodych Naukowców 2.0 i otrzymają nagrody pieniężne.