20 kwietnia 2023 r. (czwartek)
Dzień pierwszy „INSPIRACJA”  

10:00 Uroczyste otwarcie i panel inauguracyjny [panel w dwóch wersjach językowych
w formule hybrydowej; Ecotech-Complex, sala audytoryjna] link

     [Moderacja: dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS]

 • „Moje inspiracje – zapiski z drogi badacza…” – prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS)
 • „European Universities: the ambitious transformation of European Higher Education and Research” – dr Nuno Escudeiro (Polytechnic University of Porto, Portugal; Athena European University)
 • „Jak biegłem pod archeologiczną górę…” – prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS)

12:00–12:30 Przerwa na kawę

12:30–14:00 Panele tematyczne

Panel A „Athena session” [panel online w języku angielskim] link

     [Moderacja: mgr Jakub Wołyniec]

 • „How to publish your work” – dr Konstantinos Petridis (Hellenic Mediterranean University; Athena European University) link
 • „Equality, Mobility, Professional Growth, Or On Being  a Woman Scholar in the 21st-Century Academia” – dr Izabella Kimak (UMCS) link

Panel B „Nauka dla rozwoju społeczeństwa” [Ecotech-Complex, sala audytoryjna]

   [Moderacja: mgr Gabriela Dycha]

 • „Jak zapracować na III kryterium w procesie ewaluacji? – istota wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki” – prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS; ekspert Komisji Ewaluacji Nauki)
 • „Od nauki do biznesu – przykłady komercjalizacji” – dr Bartłomiej Twarowski, prof. UMCS (prezes zarządu spółki celowej UMCS Synergia)

14:00 Sesja posterowa doktorantów – otwarcie [Ecotech-Complex, hol]

    [Prowadzenie: mgr Magdalena Węcławska-Misiurek]

 • Mgr Mateusz Dudka (UMCS) „Funkcje wykonawcze osób wielojęzycznych”
 • Mgr Agnieszka Gryglicka (UMCS) „Proces sukcesji w firmach rodzinnych: case study przedsiębiorstw z województwa lubelskiego”
 • Mgr Jarosław Kowalski (UMCS) „Federacja Rosyjska w Radzie Europy i europejskim regionalnym systemie ochrony praw człowieka”
 • Mgr Joanna Lupa (UMCS) “Ceria prepared via the hard template method as the support of cobalt-based catalyst for hydrogen production in the steam reforming of ethanol”
 • Mgr Jarek Lustych (UMCS) „Symbiotyczny artystay. Perspektywy współpracy międzygatunkowej w polu sztuk wizualnych”
 • Mgr Paulina Orzelska (UMCS) „Wpływ jakości komunikacji na sukces projektów realizowanych na uczelniach wyższych”
 • Mgr Magdalena Węcławska-Misiurek (UMCS) „Realizacja konstytucyjnego prawa do sądu a ograniczenia o charakterze ekonomicznym”
 • Mgr Jakub Wołyniec (UMCS) “The Strategic Culture of the United Kingdom after the Cold War”
 • Mgr Anna Yezhova (UMCS) „Wielka Wojna Ojczyźniana w propagandzie „Komsomolskiej Prawdy” i „Argumentów i Faktów” w latach 2014 – 2022”

14:15–15:30 Przerwa na lunch

15:30–17:30 Panele tematyczne 

Panel A „Athena session” [panel online w języku angielskim] link

     [Moderacja: dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, prof. UMCS, mgr Anna Yezhova]

 • “How to fight for publications in a prestigious journal” – dr Marton Demeter (National University of Public Service in Budapest, Hungary),mgr Háló Gergő (National University of Public Service in Budapest, Hungary) (1h) link

Panel B „Mobilność akademicka w czasach wojny: wyzwania i dylematy młodego badacza” [panel w języku polskim w formule hybrydowej; Ecotech-Complex, sala audytoryjna i link]

     [Moderator: dr Andrzej Jekaterynczuk]

 • Perspektywa młodych badaczy z Ukrainy: dr Iryna Kostetska (Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy w Kijowie, UMCS)
 • Perspektywa strony/uczelni wysyłającej: prof. Dmytro Shevchuk (prorektor ds. nauki i dydaktyki Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”)
 • Perspektywa strony/uczelni przyjmującej: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS)
 • Perspektywa instytucji finansującej/wspierającej badania: dr Dawid Kostecki (dyrektor NAWA)

17:30 Wernisaż wystawy grafik Prof. dr hab. Piotra Szurka [Uniwersytecka Galeria Sztuki UMCS, ul. Głęboka 43]

18:30 Wręczenie nagród „Ad astra” dla wybitnych młodych naukowców UMCS [Ecotech-Complex, sala audytoryjna]

18:40 Koncert [Ecotech-Complex, sala audytoryjna]. 
          Wystąpią:

 • dr szt. Anna Michałowska-Kotynia (vocal), mgr Agnieszka Derlak (fortepian) i mgr Jakub Kotynia (gitara) z Instytutu Muzyki UMCS,
 • mgr Gabriela Dycha z Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS (saksofon).

Po koncercie kolacja.

 

21 kwietnia 2023 r. (piątek)
Dzień drugi „INTEGRACJA”

9:00–11:00 Panele tematyczne

Panel A „Athena session” [panel online w języku angielskim] link

     [Moderacja: mgr Jakub Wołyniec]

 • „Internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacje – co nam daje koordynacja projektu Reinitialise” – prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza (UMCS), prof. dr hab. Benedetta Giovanola (Uniwersytet w Maceracie, Włochy) link
 • „Focused on research development! HR Excellence in Research” – Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS link

Panel B „Mobilność i współpraca” [Wydział Ekonomiczny, I piętro, Aula 3]

     [Moderacja: dr Magdalena Suchora]

 • „Jak rodzi się projekt? Szanse i zagrożenia” – dr hab. Dominika Polkowska (UMCS)
 • „Od mobilności do współpracy. Współczesne trendy w umiędzynarodowieniu” – dr Dawid Kostecki (dyrektor NAWA)
 • „Sprzyjamy rozwojowi kadry naukowej! HR Excellence in Research” – Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS

Panel C „Twój wizerunek, Twoja marka” [Wydział Ekonomiczny, I piętro, Aula 2]

     [Moderacja: mgr Gabriela Dycha]

 • „Poznawaj i daj się poznać: znaczenie aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i sieciach naukowych” – dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. UMCS (UMCS)
 • „Prosto do celu – budowanie marki osobistej naukowca” – mgr Beata Lipska (konsultantka biznesowa, wiceprezes zarządu Business Masters sp. z o.o.)
 • „Naukowiec a social media: to be, or not to be” – dr Liuba Klapkiw (UMCS)

11:00–11:30 Przerwa na kawę

11:30–13:00 Panele dyskusyjne

Panel A „Jak napisać dobry wniosek o projekt badawczy? Perspektywa wnioskodawcy i recenzenta [Wydział Ekonomiczny, I piętro, Aula 2]

     [Moderacja: mgr Magdalena Węcławska-Misiurek]

 • prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (nauki ścisłe; UMCS)
 • prof. dr hab. Andrzej Kokowski (nauki humanistyczne; UMCS)
 • dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS (nauki społeczne; UMCS)

Panel BJak osiągnąć sukces publikacyjny? Perspektywa redaktora i recenzenta” [Wydział Ekonomiczny, I piętro, Aula 3]

     [Moderacja: dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS]

 • prof. dr hab. Sławomir Dresler (nauki ścisłe; UMCS)
 • dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (nauki humanistyczne; UMCS)
 • prof. dr hab. Jarosław Kostrubiec (nauki społeczne; UMCS)

13:00–14:00 Przerwa 

14:00–16:00 Wykład, wystawa i sesje warsztatowe

Wykład “Rozwój naukowy i zawodowy absolwentów UMCS na przykładzie współpracy ze Światowym Centrum Słuchu i Centrum Słuchu i Mowy Medincus” – prof. dr hab. Piotr Skarżyński (UMCS) [Wydział Ekonomiczny, I piętro, Aula 3]

Po wykładzie absolwenci logopedii z audiologią UMCS zapraszają na wystawę specjalistycznego sprzętu. Będzie również możliwe wykonanie bezpłatnych badań słuchu – dr n. o zdr. Agnieszka Kasperczuk-Bajda, dr n. o zdr. Katarzyna Cywka, mgr Iwona Tomaszewska-Hert [Wydział Ekonomiczny, I piętro, sala B3]

Sesje warsztatowe

Sesja A „Jak być naukowcem i nie zwariować?” [Wydział Ekonomiczny, parter, sala A2]

 • „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach” – dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS (UMCS)

Sesja B „Jak kreatywnie rozwiązywać problemy?” [Wydział Ekonomiczny, parter, sala A1]

 • „Design thinking – projektowanie rozwiązań” – dr Grzegorz Kwiatkowski (UMCS)

Sesja C „Jak porwać tłumy?” [Wydział Ekonomiczny, I piętro, sala 102]

 • „Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych” – dr Elżbieta Pawlak-Hejno (UMCS)
 • „Mikrofon, kamera, komunikacja. Jak się przygotować do wystąpienia w telewizji i radiu?” – dr Ewa Bulisz (UMCS)

Sesja D „Jak przechowywać i prezentować dane?” [Wydział Ekonomiczny, parter, sala A4]

 • „Dane badawcze bez tajemnic: kilka faktów, garść praktyki i przykłady nieoczywistych wniosków grantowych” – mgr Grzegorz Szczypa (UMCS)
 • „Wizualizacja informacji – infografika, prezentacja multimedialna, animacja” – dr Radosław Bomba, prof. UMCS (UMCS)

Sesja E „Jaka była moja ścieżka rozwoju?” [Wydział Ekonomiczny, II piętro, sala 203]

 • „Moja ścieżka naukowo-edukacyjna – tworzenie makiety wizualnej” – Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów UMCS (Karolina Nowakowska, Michał Rachwalski, Karolina Burdach)

16.00 Zakończenie Forum