Zakres działalności

Najważniejszym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest wszechstronne wspieranie młodych badaczy poprzez m.in.:

  1. aktywizację i integrację środowiska młodych naukowców zatrudnionych na naszym Uniwersytecie (w tym doktorantów i studentów) oraz reprezentujących inne ośrodki badawcze;
  2. organizowanie wydarzeń sprzyjających dialogowi oraz wymianie doświadczeń;
  3. przygotowywanie propozycji zmian i rozwiązań ułatwiających młodym naukowcom rozwój i pracę badawczą;
  4. identyfikację problemów utrudniających młodym badaczom rozwój naukowy i poszukiwanie ich skutecznych rozwiązań.

Rada jest otwarta na wszelkie formy współpracy i zachęca do kontaktu.