Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Lyubov Klapkiv

Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2023/2024


Od 28 maja 2024 do 27 lipca 2024 jestem na urlopie naukowo-badawczym. W razie pytań, proszę kontaktować się przez Teams lub mailowo.


 


kod zespołu 
0bbn7pr


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

pl. M.Curie-Skłodowskiej 5
Lublin

O sobie

Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców UMCS

Styczeń 2021 - styczeń 2022 - Współwykonawca prac przedwdrożenionych pt. "Zintegrowane narzędzie wspomagania zarządzania ryzykiem cybernetycznym w przedsiębiorstwie"  w zespole badawczym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.”

Grudzień 2019 - Międzynarodowa mobilność edukacyjna w ramach Erasmus +, Université Grenoble Alpes (Francja)

2017-2018 - Szkoła Główna Handlowa, Stypendium dla Młodych Naukowców

2015-2016 - Lane Kirkland Scholarship

Czerwiec – lipiec 2008 – “Ädelfors folk high school” (Swedish Institute), Holsbybrunn, Szwecja

Języki: English, Polish, Ukrainian, Russian.

 

Certyfikaty

2018/2019 - Introduction to FinTech, University of Hong Kong

Wrzesień 2017 - Uniwersytet Warszawski, certyfikat z egzaminu języka polskiego C1

 

Staże

Broker ubezpieczeniowy "Mentor S.A."

Politechnika Rzeszowska, Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

"Impel S.A.", dział kontrolingu

Volkswagen Bank Polska S.A.

 

 


Działalność naukowa

Współautorstwo w monografiach

(forthcoming) Elgar Encyclopedia of Financial Crises, Edited by Sara Hsu, Publication date December 2023.

Głód J., Klapkiv L., Białek-Jaworska A., Opolski K. (2020) Dividends of Life Insurance Companies and the Solvency Capital Requirements. In: Jajuga K., Locarek-Junge H., Orlowski L., Staehr K. (eds) Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham

Technological innovations in the market o f the insurance services (coauthor prof. S. Volosovych), In: Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph, edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University, Riga: «Landmark» SIA, 2016.

 

 Artykuły naukowe

Klapkiv L., Ulgen F. (2023). An Institutional Framework for a Sustainable Eco-Transition and Financial Regulation, Journal of Economic Issues, vol. LVII, iss. 2, p. 591-598.

Klapkiv, L., & Ülgen, F. (2022). An Evolutionary Perspective on the Endogenous Instability of Capitalist Dynamics. Central European Economic Journal, 9 , 291–308. https://doi.org/10.2478/ceej-2022-0017

Klapkiv, L., & Kędra, A. (2022). Is Demand for Technologies Determined by Production Costs? The Case of Insurance Companies. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics , 33 , 275–290. https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.3.25610

Klapkiv, L. (2022). Zakres ryzyka i szkód w cyberubezpieczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. W A. Strzelecka, E. Szafraniec-Siluta, & A. Szczepańska-Przekota (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - wybrane aspekty (s. 33–46).

Klapkiv, L., & Ülgen, F. (2022). Instytucjonalne uwarunkowania niestabilności na rynku ubezpieczeń. Studium przypadku holdingu American International Group, Inc. W M. Lemkowska & M. Wojtkowiak (red.), Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności (s. 83–97). https://doi.org/10.18559/978-83-8211-131-6/

A. Białek-Jaworska, L. Klapkiv.  Does withholding tax on interest limit international profit-shifting by FDI?. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2021, vol. 16(1). doi.org/10.24136/eq.2021.001

Klapkiv Y., Vovk V., Klapkiv L. Comparative Analysis of the Health Care Institutions’ Competitiveness Level. Montenegrin Journal of Economics, 2020, 16(3), 69-82. doi:10.14254/1800-5845/2020.16-3.6

Klapkiv L., Kędra A., Łyskawa K., Klapkiv J. Digitalization in insurance companies, conference proceedings “Contemporary issues in business, management and economics engineering”, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2019, s. 842 – 852.

 L. Klapkiv, A. Kędra, Relation between selected weather factors and insurance indemnity in ukrainian agriculture, „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, 2018, vol., nr 1, s. 358-363.

Czerniak J., Klapkiv L. Innovations on the Insurance Market: Patents in Underwriting, Handel Wewnętrzny, 2018, nr 6, p. 151 - 163.

Черняк Я., Клапків Л. Детермінанти розвитку інновацій у страховому бізнесі. Інноваційна економіка, 2018, nr 1-2, s. 182 - 188.

L. Klapkiv, J. Klapkiv, Methods for the identification of cyber risk: an analysis based on patent data, pod. red. P. Hájek, O. Vít, „CBU International Conference Proceedings 2018”, Vol 6, 2018, s.  241- 246.

Klapkiv J., Klapkiv L., Zarudna N. Online distribution of insurance of civil liability of owners of vehicles, the experience of Poland, opportunities of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, 2018.- pp.195-201.

Technological innovations in the insurance industry, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych nr 26 (4/2017): 67-78.(współautor dr J.Klapkiv, University of Lodz)

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy i czynniki determinujące jego rozwój, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, nr 2/2017, p. 50 - 64 (współautor dr J.Klapkiv, TNEU, Ukraine).

Transformation of Beliefs: an Evaluation of Economic Risk under Uncertainty, Olsztyn Economic Journal, nr 1/2017, p. 21-36. (Współautor dr hab A. Śliwiński, prof SGH)

Risk culture and the factors of its formation, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4/16, p. 3 - 20. (Współautor dr hab A. Śliwiński, prof SGH)

Household saving rate including life insurance premiums and consumer confidence index in selected East European countries, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych", nr 22 (3/2016), s. 16-33

Behavioral theory on the insurance market, „Формування ринкових відносин в Україні” 2016, nr 9 (184).

 

Wygłoszone referaty

(forthcoming) "Addressing societal challenges through alternative financial regulation. The case of climate change", Association of Evolutionary Economics Annual Meeting 2024, UPRE@ASSA conference, January 4, 2024, St. Mary's University in San Antonio.

(forthcoming) "90 seconds to Doomsday: Toward robust systemic regulation for climate change and financial stability", 35th Annual Meeting "Power and Empowerment in times of multiple crisis", European Association for Evolutionary Political Economy, 13-15, 2023, UK

"Financial stability and responsive regulation" (co-author prof. F. Ulgen), 9th Polish Law and economic conference, May 19-20, 2023, Warsaw School of Economics.

  „Digitalization in insurance companies”, międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Issues in Business Management and Economics Engineering”, 9 – 10 maja 2019, Vilnius Gediminas Technical University, Litwa. 

 „Patenty jako źródło informacji o innowacjach w ubezpieczeniach”, XIII międzynarodowa konferencja naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, 20-22 maja 2019 r., Rydzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

  „Innovations on the Insurance Market: Patents in Underwriting”, XII konferencja naukowa „Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych”, 28 – 30 listopada 2018 r., Uniwersytet Lódzki.

 


Ogłoszenia