Oficjalny fanpage Rady znajduje się na portalu Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/RMN.UMCS.

Z uwagi na to, że głównym celem Rady jest wszechstronne wspieranie młodych badaczy – pracowników, doktorantów i studentów – rozwijających się naukowo na naszym Uniwersytecie, na fanpage’u będą publikowane informacje o ich osiągnięciach, realizowanych projektach i organizowanych wydarzeniach naukowych. Ukazywać się tam będą również posty na temat konkursów grantowych (także tych spoza głównego nurtu NCN, NCBiR), interesujących możliwości współpracy oraz wartościowych szkoleń i innych cennych inicjatyw. Publikowane będą też materiały związane z działalnością Rady, w tym zaproszenia do udziału w organizowanych wydarzeniach i propozycje kooperacji przy ich tworzeniu. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tam treści, które ułatwią pracę i rozwój naukowy, będą źródłem inspiracji i zachęcą do aktywnego włączenia się w życie społeczności młodych naukowców z UMCS! Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszego fanpage'a!


Fanpage redagują Agnieszka Gabryś i Beata Jarosz przy wsparciu Julii Kuli i Magdaleny Suchory.