Komitet naukowy

Komitet naukowy Konferencji III Green week w Lublinie "Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze" 

  • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS,
  • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS,
  • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. ucz. (UP Lublin, WFOŚiGW) - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
  • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. ucz. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) - Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie, 
  • dr hab. Joanna Czarnecka, prof. ucz. (UMCS) - Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, 
  • prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (UMCS) - Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS,
  • dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. ucz. (UMCS),
  • dr hab. Marek Gancarz, prof. ucz. (PAN Lublin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
  • dr inż. Jan Kamiński (KUL).