III Green Week - informacje

III Green Week w Lublinie 2022 

Już po raz trzeci Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest koordynatorem i pomysłodawcą EU Green Week w Lublinie pod hasłem „Spacer żywiołów: woda, ziemia powietrze”. Europejski Zielony Tydzień to coroczna okazja do debaty i refleksji na temat szeroko pojętej europejskiej polityki ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupia się na Europejskim Zielonym Ładzie – unijnej strategii zrównoważonego i transformacyjnego wzrostu na rzecz zasobooszczędnej i neutralnej dla klimatu Europy do 2050 roku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to “EU Green Deal – make it real!”.

Europejski Zielony Tydzień 2022 w Lublinie oraz innych miastach i krajach w całej Europie będzie trwać od 30 maja do 5 czerwca 2022 r. W tym czasie realizowane będą m.in. kierowane do rozmaitych grup odbiorców wykłady, prelekcje, projekcje kinowe, warsztaty, konkursy, spotkania plenerowe, których szczegółowy program znajdą Państwo w odpowiedniej zakładce. Z kolei Hybrydowa konferencja Zielonego Tygodnia rozpocznie się 30 maja debatą na wysokim szczeblu na temat tego, co dzieje się z polityką środowiskową UE w czasach kryzysu. Następnego dnia w centrum uwagi znajdą się trzy ważne aspekty transformacji – gospodarka o obiegu zamkniętym, zero zanieczyszczeń i bioróżnorodność.