Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Gabryś

dr Agnieszka Gabryś
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Telefon
815376380
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Gabrys3
Konsultacje

Serdecznie zapraszam na konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023
STACJONARNE:
wtorek, godz: 11:20-12:20, pokój 4.13 
ZDALNE
: wtorek, godz: 12:20-13:20- Wirtualny Kampus 


Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są mailowo!!


Uwaga! W przypadku braku odpowiedzi na maila w ciągu 2-3 dni proszę o ponowne przesłanie wiadomości na adres: agnieszkagabrys@wp.pl 


 

Adres

Głęboka 43
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu
 • Nauczyciel - kształcenie, wyzwania i trudności 
 • Pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka 
 • Tanatologia pedagogiczna- wybrane aspekty

 

Najważniejsze publikacje:

  • Byra, S., Gabryś, A. (2022). Coping strategies of women with long-term spinal cord injury – the role of beliefs about the world, self-efficacy, and disability. Rehabilitation Counselling Bulletin. https://doi.org/10.1177/00343552211063649
  • Gabryś, A., Boczkowska, M. (2021). Difficulties perceived by Polish academic teachers in connection with the COVID-19 pandemic – predictive role of resilience. Kultura i Edukacja, 2(132), 115-130.
  • Gabryś, A. (2020). Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu. Lublin: Wyd. UMCS.
  • Gabryś, A. (2020). Social relationship quality among women with spinal cord injury – the role of disability acceptance. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 56(2), 121-131.   
  • Boczkowska, M., Gabryś, A. (2020). Zasoby osobiste a przewlekłe zmęczenie u studentów pedagogiki specjalnej – mediacyjna rola zachowań zdrowotnych. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 64-82.
  • Gabryś, A., Boczkowska, M. (2020). Znaczenie oceny niepełnosprawności dla siły relacji interpersonalnej kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 170-185.
  • Gabryś, A. (2019). Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła Specjalna, 2, 95-107.
  • Gabryś, A. (2019). Siła relacji interpersonalnej a strategie radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 35, 11-23.
  • Gabryś, A. (2018). Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 20, 181-198.
  • Gabryś, A. (2018).Doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 27(2), 127-141.
  • Gabryś, A. (2016). Postawy pielęgniarek hospicyjnych wobec śmierci własnej i bliskich osób. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 6(3), 197-203.
  • Gabryś, A. (2016). Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 42-59. 

Działalność organizacyjna:

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Umiędzynarodowienia Badań
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Erasmusa i Współpracy Międzynarodowej
Członek Uczelnianej Rady Młodych Naukowców 
Członek Zespołu Redakcyjnego Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego 

Przedmioty prowadzone w Roku Akademickim 2022/2023:

Metodologia badań społecznych (s. zimowy)
Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych (s. zimowy)
Metody badań pedagogicznych (s. zimowy i letni)
Diagnostyka psychopedagogiczna (s. zimowy)