Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Gabryś

dr Agnieszka Gabryś
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Gabrys3
Konsultacje

Serdecznie zapraszam na konsultacje on-line w semestrze letnim:
Czwartek 10:30-12:30 (video-konferencja - Wirtualny Kampus, Moodle Big Blue Button)
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160841
Zgłoszenia na konsultacje przyjmowane są drogą mailową.


 

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu
 • Nauczyciel - kształcenie, wyzwania i trudności 
 • Pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka 
 • Tanatologia pedagogiczna- wybrane aspekty

 

Najważniejsze publikacje:

 • Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu, Wydawnictwo UMCS, 2020, ss. 303.
 • Social Relationship quality among women with spinal cord injury - the role of disability acceptance, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 2020, 56(2), 121-131. 
 • Zasoby osobiste a przewlekłe zmęczenie u studentów pedagogiki specjalnej – mediacyjna rola zachowań zdrowotnych, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2020, 38, 64-82 (współautorstwo M. Boczkowska).
 • Znaczenie oceny niepełnosprawności dla siły relacji interpersonalnej kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2020, 38, 170-185 (współautorstwo M. Boczkowska).
 • Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową, Szkoła Specjalna, 2019, 2, 95-107.
 • Siła relacji interpersonalnej a radzenie sobie u kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2019, 35, 11-23.
 • Doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością ruchu, Edukacja, Rehabilitacja i Socjalizacja Osób Niepełnosprawnych, 2018, 27(2), 127-141.
 • Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2018, 20, 181-198.
 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2016, 3, 42-59.