Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Gabryś

dr Agnieszka Gabryś
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Telefon
815376380
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Gabrys3
Konsultacje

Serdecznie zapraszam na konsultacje w semestrze letnim 2022/2023
STACJONARNE:
 środa, godz: 14:50-15:50, pokój 4.13 
ZDALNE
: środa, godz: 15:51-16:51- Wirtualny Kampus -> https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=20980
Zgłoszenia na konsultacje zdalne przyjmowane są mailowo!


Uwaga! W przypadku braku odpowiedzi na maila w ciągu 2-3 dni proszę o ponowne przesłanie wiadomości na adres: gabrysagnieszka@wp.pl 


Uprzejmie informuję, że wyjątkowo konsultacje stacjonarne w dniu 15.03 odbywają się w godz. 10:30-11:30. 

Adres

Głęboka 43
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

  • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu
  • Nauczyciel - kształcenie, wyzwania i trudności 
  • Pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka 
  • Tanatologia pedagogiczna- wybrane aspekty

Publikacje: 

Gabryś, A., Gulip, M. (2023). Psychological well-being in women with insulin resistance and the role of sense of self-dignity. Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne, 16(1), 83-93. https://doi.org/10.18290/rpsych2023.0005

Byra, S., Gabryś, A. (2023). Coping strategies of women with long-term spinal cord injury – the role of beliefs about the world, self-efficacy, and disability. Rehabilitation Counselling Bulletin, 66(2), 136-148. https://doi.org/10.1177/00343552211063649

Gabryś, A. (2022). Pomyślne starzenie się kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 45-46, 20-38.   

Gabryś A. (2022). Nadzieja podstawowa a radzenie sobie u kobiet z niepełnosprawnością ruchową – moderacyjna rola wrodzonej i nabytej niepełnosprawności. Studia z Teorii Wychowania, T. XIII, 3(40), 161-179.  

Gabryś, A., Boczkowska, M. (2021). Difficulties perceived by Polish academic teachers in connection with the COVID-19 pandemic – predictive role of resilience. Kultura i Edukacja, 2(132), 115-130.

Gabryś, A. (2020). Social relationship quality among women with spinal cord injury – the role of disability acceptance. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 56(2), 121-131.   

Boczkowska, M., Gabryś, A. (2020). Zasoby osobiste a przewlekłe zmęczenie u studentów pedagogiki specjalnej – mediacyjna rola zachowań zdrowotnych. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 64-82.

Gabryś, A., Boczkowska, M. (2020). Znaczenie oceny niepełnosprawności dla siły relacji interpersonalnej kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 170-185.

Gabryś, A. (2020). Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu. Lublin: Wyd. UMCS.

Gabryś, A. (2019). Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła Specjalna, 2, 95-107.

Gabryś, A. (2019). Siła relacji interpersonalnej a strategie radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 35, 11-23.

Gabryś, A. (2018). Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 20, 181-198.

Gabryś, A. (2018).Doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 27(2), 127-141.

Gabryś, A. (2016). Postawy pielęgniarek hospicyjnych wobec śmierci własnej i bliskich osób. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 6(3), 197-203.

Gabryś, A. (2016). Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 42-59.

Działalność organizacyjna:

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Umiędzynarodowienia Badań
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Erasmusa i Współpracy Międzynarodowej
Członek Uczelnianej Rady Młodych Naukowców 
Członek Zespołu Redakcyjnego Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego 

Przedmioty prowadzone w Roku Akademickim 2022/2023:

Metodologia badań społecznych (s. zimowy)
Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych (s. zimowy)
Metody badań pedagogicznych (s. zimowy i letni)
Diagnostyka psychopedagogiczna (s. zimowy) 
Przedmiot fakultatywny: Kryzys straty i żałoby - pomoc dzieciom i młodzieży; Warsztat badacza (s. letni) 
Helping children and youth in crisis of loss and breavement (s. letni)