Komitet organizacyjny

Zespół organizacyjny Forum:

 • Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej) – przewodniczący
 • Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS (Instytut Nauk Biologicznych UMCS) – koordynatorka
 • Dr Beata Jarosz (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS) – koordynatorka
 • Dr Agnieszka Gabryś (Instytut Pedagogiki UMCS) – koordynatorka
 • Dr Anna Budzyńska (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS)
 • Dr Marta Drabczuk (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS)
 • Mgr Gabriela Dycha (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS)
 • Dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska (Instytut Nauk Chemicznych UMCS)
 • Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, prof. UMCS (Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS)
 • Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS)
 • Dr Julia Kula (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS)
 • Dr Magdalena Suchora (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS)
 • Mgr Magdalena Węcławska-Misiurek (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Mgr Jakub Wołyniec (doktorant w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS) 

Organizatorzy panelu „Mobilność akademicka w czasach wojny”

 • Dr Andrzej Jekaterynczuk (Instytut Socjologii UMCS)
 • Dr Andrzej Stawicki (Instytut Socjologii UMCS)
 • Zespół „Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej” – MigLab (Instytut Socjologii UMCS)

Organizatorzy sesji posterowej

 • Mgr Maciej Bień (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Mgr Mateusz Dudka (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Mgr Patrycja Winiarczyk (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Mgr Anna Yezhova (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)

Wsparcie organizacyjne

 • Mgr Anna Yezhova (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS)
 • Dr Piotr Mączyński (Instytut Archeologii UMCS)

Wsparcie tłumaczeniowe

 • Dr Julia Kula (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS)
 • Studenci lingwistyki stosowanej pod opieką pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS

Partnerzy organizacyjni

 • ACKiM „Chatka Żaka”
 • Instytut Muzyki UMCS
 • Instytut Sztuk Pięknych UMCS
 • Koło Naukowe Szkół Doktorskich UMCS
 • Samorząd Doktorantów UMCS
 • Biblioteka Główna UMCS
 • Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS