Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Zubik-Duda

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BIOFIZYKI
Telefon
+48 81 537 62 48
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://biofizyka.umcs.pl/
https://orcid.org/0000-0003-1989-8204
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35489734200
Konsultacje

Katedra Biofizyki, IF, pok. 211


Konsultacje (sem. letni 22/23): środa, godz. 10:00 - 12:00


 


 

O sobie

Absolwentka Wydziału MFiI UMCS, kierunek Fizyka (2008 r.)

Doktor nauk fizycznych (2011 r.) (studia doktoranckie w IF na wydziale MFiI UMCS)

Staż podoktorski w Zakładzie Biofizyki IF UMCS (2011 - 2015; http://msbms.umcs.pl/)

Adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN (2015 - 2018)

Adiunkt, Katedra Biofizyki IF UMCS (od X. 2018 r.)

 

 

Publikacje naukowe

 

 1. Monika Zubik‐Duda, Rafal Luchowski, Magdalena Maksim, Artur Nosalewicz, Piotr Zgłobicki, Agnieszka Katarzyna Banaś, Wojciech Grudzinski, and Wieslaw I. Gruszecki. "The photoprotective dilemma of a chloroplast: To avoid high light or to quench the fire?." The Plant Journal. (2023) DOI: 10.1111/tpj.16221) (IF 7.091, 140 pkt.)
 2. Welc, Renata, Rafal Luchowski, Dariusz Kluczyk, Monika Zubik‐Duda, Wojciech Grudzinski, Magdalena Maksim, Emilia Reszczynska et al. "Mechanisms shaping the synergism of zeaxanthin and PsbS in photoprotective energy dissipation in the photosynthetic apparatus of plants." The Plant Journal 107, no. 2 (2021): 418-433 (IF 6.417, 140 pkt.)

 3. Monika Zubik, Rafal Luchowski, Dariusz Kluczyk, Wojciech Grudzinski, Magdalena Maksim, Artur Nosalewicz, and Wieslaw I. Gruszecki. "Recycling of energy dissipated as heat accounts for high activity of Photosystem II" The Journal of Physical Chemistry Letters 11, no. 9 (2020): 3242-3248. (IF 6.475, 200 pkt.)

 4. Janik-Zabrotowicz Ewa, Arczewska Marta, Zubik Monika, Terpilowski Konrad, Skrzypek Tomasz H, Swietlicka Izabela, Gagos Mariusz. „Cremophor EL Nano-Emulsion Monomerizes Chlorophyll a in Water Medium” Biomolecules; Volume 9 Issue 12 Published 2019 (IF  4.694 (2018), 100 pkt.)

 5. Krzyszczak Jaromir, Baranowski Piotr,  Zubik Monika, Kazandjiev Valentin, Georgieva Veska, Slawinski Cezary, Siwek Krzysztof, Kozyra Jerzy, Nierobca Anna. „Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones” Theoretical and Applied Climatology, 137: 3-4 (2019): 1811-1824 (IF5 year  3,027 (2018)

 6. Siedliska Anna, Piotr Baranowski, Monika Zubik, Wojciech Mazurek, and Bożena Sosnowska. "Detection of fungal infections in strawberry fruit by VNIR/SWIR hyperspectral imaging." Postharvest Biology and Technology 139 (2018): 115-126. (IF5 year  3,603)

 7. Siedliska Anna, Piotr Baranowski, Monika Zubik, and Wojciech Mazurek. "Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode." Journal of Food Engineering 215 (2017): 61-71. (IF5 year  3,585)

 8. Janik Ewa, Joanna Bednarska, Karol Sowinski, Rafal Luchowski, Monika Zubik, Wojciech Grudzinski, and Wieslaw I. Gruszecki. "Light-induced formation of dimeric LHCII." Photosynthesis research 132, no. 3 (2017): 265-276. (IF5 year  3,684)

 9. Krzyszczak Jaromir, Piotr Baranowski, Monika Zubik, and Holger Hoffmann. "Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series." Agricultural and Forest Meteorology 239 (2017): 223-235. (IF5 year  4,753)

 10. Hoffmann Holger, Piotr Baranowski, Jaromir Krzyszczak, Monika Zubik, Cezary Sławiński, Thomas Gaiser, and Frank Ewert. "Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series." Agricultural and Forest Meteorology  234 (2017): 247-257. (IF5 year  4,753)

 11. Janik Ewa, Joanna Bednarska, Monika Zubik, Rafal Luchowski, Radoslaw Mazur, Karol Sowinski, Wojciech Grudzinski, Maciej Garstka, and Wieslaw I. Gruszecki. "A chloroplast “wake up” mechanism: Illumination with weak light activates the photosynthetic antenna function in dark-adapted plants." Journal of plant physiology 210 (2017): 1-8. (IF5 year  3,296)

 12. Santabarbara Stefano, Monika Zubik, William Remelli, Giuseppe Zucchelli, and Wieslaw I. Gruszecki. "Two wavelength‐dependent mechanisms of sensitisation of light‐induced quenching in the isolated light‐harvesting complex II." FEBS letters 590, no. 16 (2016): 2549-2557. (IF5 year  3,424)

 13. Grudzinski Wojciech, Ewa Janik, Joanna Bednarska, Renata Welc, Monika Zubik, Karol Sowinski, Rafal Luchowski, and Wieslaw I. Gruszecki. "Light-driven reconfiguration of a Xanthophyll Violaxanthin in the photosynthetic pigment–protein complex LHCII: a resonance raman study." The Journal of Physical Chemistry B 120, no. 19 (2016): 4373-4382. (IF5 year  3,177)

 14. Janik Ewa, Joanna Bednarska, Monika Zubik, Karol Sowinski, Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, Dariusz Matosiuk, and Wieslaw I. Gruszecki. "The xanthophyll cycle pigments, violaxanthin and zeaxanthin, modulate molecular organization of the photosynthetic antenna complex LHCII." Archives of biochemistry and biophysics 592 (2016): 1-9. (IF5 year  2,974)

 15. Gruszecki Wieslaw I., Rafal Luchowski, Monika Zubik, and Wojciech Grudzinski. "Photothermal microscopy: imaging of energy dissipation from photosynthetic complexes." Analytical chemistry 87, no. 19 (2015): 9572-9575. (IF5 year  6,016)

 16. Janik Ewa, Joanna Bednarska, Monika Zubik, Karol Sowinski, Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, and Wieslaw I. Gruszecki. "Is it beneficial for the major photosynthetic antenna complex of plants to form trimers?." The Journal of Physical Chemistry B 119, no. 27 (2015): 8501-8508. (IF5 year  3,177)

 17. Zubik Monika, Rafal Luchowski, Michal Puzio, Ewa Janik, Joanna Bednarska, Wojciech Grudzinski, and Wieslaw I. Gruszecki. "The negative feedback molecular mechanism which regulates excitation level in the plant photosynthetic complex LHCII: towards identification of the energy dissipative state." Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics1827, no. 3 (2013): 355-364. (IF5 year  5,468)

 18. Janik Ewa, Joanna Bednarska, Monika Zubik, Michal Puzio, Rafal Luchowski, Wojciech Grudzinski, Radoslaw Mazur et al. "Molecular architecture of plant thylakoids under physiological and light stress conditions: a study of lipid–light-harvesting complex II model membranes." The Plant Cell 25, no. 6 (2013): 2155-2170. (IF5 year  9,996)

 


Działalność naukowa

Moja działalność naukowa skupia się na badaniu mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za  regulację transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII (ang. Light Harvesting Complex of Photosystem II)