Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tymoteusz Chojecki

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 11:30-13:30; 17-18

O sobie

Pokój 710

tel: 81 537 62 15

Zajęcia

czwartek 12-14 Podstawy programowania i algorytmizacji LB s.132 I Geoinf Irok

czwartek 14-16 Podstawy programowania i algorytmizacjiLB s. 235 I Geoinf I rok

piątek 10-11:30 Algorytmizacja i programowanie LB s. 230 Społ Inf I rok