Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Dominika Fila

Stanowisko
asystent, referent
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ, INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Adres

al. Kraśnicka 2d, pok. 107 D
20-718 Lublin

O sobie

2016 r. - dyplom magistra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Kierunek: Chemia, Specjalność: Chemia materiałowa 


Działalność naukowa

Kierownik projektu badawczego w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) PRELUDIUM 18, projekt badawczy pt. „Kompozyty na bazie alginianu jako perspektywa odzysku pierwiastków ziem rzadkich – surowców krytycznych”, nr 2019/35/N/ST8/01390.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Static and dynamic studies of lanthanum(III) ion adsorption/desorption from acidic solutions using chelating ion exchangers with different functionalities, Environmental Research, 191 (2020) 110171, doi: 10.1016/j.envres.2020.110171.

Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Recovery of lanthanum(III) and nickel(II) ions from acidic solutions by the highly effective ion exchanger, Molecules, 25 (2020) 3718, doi:10.3390/molecules25163718.

Dorota Kołodyńska, Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Evaluation of possible use of the macroporous ion exchanger in the adsorption process of rare earth elements and heavy metal ions from spent batteries solutions, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 147 (2020) 107767, doi: 10.1016/j.cep.2019.107767.

Dominika Fila, Zbigniew Hubicki, Dorota Kołodyńska, Recovery of metals from waste nickel-metal hydride batteries using multifunctional Diphonix resin, Adsorption - Journal of the International Adsorption Society, 25 (2019) 367-382, doi: 10.1007/s10450-019-00013-9.

Dorota Kołodyńska, Zbigniew Hubicki, Dominika Fila, Recovery of rare earth elements from acidic solutions using macroporous ion exchangers, Separation Science and Technology, 54 (2019) 2059-2076, doi: 10.1080/01496395.2019.1604753.