Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Bury-Kamińska

Telefon
(81) 537-60-64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:


 


Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: magdalena.bury@poczta.umcs.lublin.pl
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS - Magdalena Bury-Kamińska - Konsultacje semestr letni 2020/2021
Wtorek 16:10-18:10


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • czynniki biochemiczne predysponujące do wystąpienia zaburzeń poznawczych u pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • psychologia kliniczna dziecka

 

Publikacje:

 1. Bury M., Borkowska A.R., Daniluk B.: Impact of chemotherapy on memory, attention and executive functions depending on the stages of treatment and the level of depression in female patients with cancer. Acta Neuropsychologica 2014, vol. 12, no 4, 417-427.
 2. Bury M. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej. Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), 26–32.
 3. Bury M. Dynamika obrazu zaburzeń językowych, poznawczych i emocjonalno-społecznych u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Logopedia 2014/2015, 43/44, str. 295-307
 4. Bury M. Kompetencja komunikacyjna i sprawności komunikacyjne w afazji motoryczno-dynamicznej – studium przypadku, Neurolingwistyka Praktyczna 2015, (1), 151- 163.
 5. Bury M. Rodzice dzieci z autyzmem jako przedmiot i podmiot oddziaływań terapeutycznych. W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt. M. Szala, K. Maciąg (red.). Lublin 2016, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 30-38.
 6. Bury M. Chemobrain in patients suffering from cancer based on the example of multiple myeloma. Current Problems of Psychiatry 2017; 18(1): 62-69.
 7. Bury M. Sprawność komunikacyjna osób ze schizofrenią paranoidalną. Biuletyn Logopedyczny 2017, Nr 1–2 (30–31), 119-130.
 8. Bury-Kamińska M., Gajda A. (2017). Dwutorowe programowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Logopedia Silesiana, t.6, 139-156.
 9. Bury-Kamińska M., Gajda A. (2018). Behawioralne podejście do kształtowania komunikacji. W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna - ujęcie holistyczne. Wyd. UMCS, Lublin, 247-264.
 10. Bury-Kamińska M. (2018). Wykorzystanie strategii behawioralnych w terapii dziecka z zespołem Lennoxa-Gastaut. W: M. Janiszewska (red.), Problemy współczesnej medycyny – przegląd naukowy., 2018, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, 72-80.
 11. Bury-Kamińska M., Matyjasek A. (2018). Kompleksowe wsparcie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - analiza wybranych studiów przypadków dzieci w okresie średniego dzieciństwa. W:  A. Olubiński, M. Suska-Kuźmicka, D. Labiak (red.). Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II. Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? Wyd. UWM, Olsztyn.
 12. Szudy‐Szczyrek, A., Mlak, R., Bury‐Kamińska, M., Mielnik, M., Podgajna, M., Kuśmierczuk, Mazurek, M., Homa-Mlak, I., Szczyrek, M., Krawczyk, J., Małecka-Massalska, T., Hus, M. (2020). Serum brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) concentration predicts polyneuropathy and overall survival in multiple myeloma patients. British Journal of Haematology.

 

Granty badawcze:

 • kierownik projektu pt. „Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi psychospołecznymi” (konkurs PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki)

Ogłoszenia