Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Bury-Kamińska

Telefon
(81) 537-60-64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje instytutowe:


Wtorek 10:00-13:00, pokój B407, Instytut Psychologii ul. Głęboka 45


 


Konsultacje dla studentów w sesji zaliczeniowej w semestrze letnim 2022/23:


wtorek 8:00-10:00, pokój B407, Instytut Psychologii ul. Głęboka 45


 

Adres

Instytut Psychologii, ul. Głęboka 45, budynek B, pokój B4.07
Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • czynniki biochemiczne predysponujące do wystąpienia zaburzeń poznawczych u pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • psychologia kliniczna dziecka

Nr ORCID: 0000-0003-4432-0383

Publikacje:

 1. Bury M., Borkowska A.R., Daniluk B.: Impact of chemotherapy on memory, attention and executive functions depending on the stages of treatment and the level of depression in female patients with cancer. Acta Neuropsychologica 2014, vol. 12, no 4, 417-427.
 2. Bury M. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej. Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (1), 26–32.
 3. Bury M. Dynamika obrazu zaburzeń językowych, poznawczych i emocjonalno-społecznych u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Logopedia 2014/2015, 43/44, str. 295-307
 4. Bury M. Kompetencja komunikacyjna i sprawności komunikacyjne w afazji motoryczno-dynamicznej – studium przypadku, Neurolingwistyka Praktyczna 2015, (1), 151- 163.
 5. Bury M. Rodzice dzieci z autyzmem jako przedmiot i podmiot oddziaływań terapeutycznych. W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt. M. Szala, K. Maciąg (red.). Lublin 2016, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 30-38.
 6. Bury M. Chemobrain in patients suffering from cancer based on the example of multiple myeloma. Current Problems of Psychiatry 2017; 18(1): 62-69.
 7. Bury M. Sprawność komunikacyjna osób ze schizofrenią paranoidalną. Biuletyn Logopedyczny 2017, Nr 1–2 (30–31), 119-130.
 8. Bury-Kamińska M., Gajda A. (2017). Dwutorowe programowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Logopedia Silesiana, t.6, 139-156.
 9. Bury-Kamińska M., Gajda A. (2018). Behawioralne podejście do kształtowania komunikacji. W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna - ujęcie holistyczne. Wyd. UMCS, Lublin, 247-264.
 10. Bury-Kamińska M. (2018). Wykorzystanie strategii behawioralnych w terapii dziecka z zespołem Lennoxa-Gastaut. W: M. Janiszewska (red.), Problemy współczesnej medycyny – przegląd naukowy., 2018, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, 72-80.
 11. Bury-Kamińska M., Matyjasek A. (2018). Kompleksowe wsparcie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - analiza wybranych studiów przypadków dzieci w okresie średniego dzieciństwa. W:  A. Olubiński, M. Suska-Kuźmicka, D. Labiak (red.). Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II. Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych? Wyd. UWM, Olsztyn.
 12. Szudy‐Szczyrek, A., Mlak, R., Bury‐Kamińska, M., Mielnik, M., Podgajna, M., Kuśmierczuk, Mazurek, M., Homa-Mlak, I., Szczyrek, M., Krawczyk, J., Małecka-Massalska, T., Hus, M. (2020). Serum brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) concentration predicts polyneuropathy and overall survival in multiple myeloma patients. British Journal of Haematology.
 13. Bury-Kamińska, M. (2020). Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrego. Logopedia 49-1, 197-218. https://doi.org/10.24335/28j5-4g84
 14. Bury-Kamińska, M., Szudy-Szczyrek, A., Nowaczyńska, A., Jankowska-Łęcka, O., Hus, M., Kot, K. (2021). Chemotherapy-Related Differences in Cognitive Functioning and Their Biological Predictors in Patients with Multiple Myeloma. Brain Sci., 11, 1166. https://doi.org/10.3390/brainsci11091166
 15. Bury-Kamińska, M., Szudy-Szczyrek, A., Kozłowiec, M., Jankowska-Łęcka, O., Nowaczyńska, A., & Hus, M. (2022). Poziom depresji a pojawianie się zmian poznawczych u chorych na szpiczaka mnogiego–doniesienia wstępne. Journal of Modern Science48(1), 461-475. https://doi.org/10.13166/jms/150467
 16. Bury-Kamińska M. (2022). Trening poznawczy jako forma usprawniania pacjentów z zaburzeniami kognitywnymi w przebiegu choroby nowotworowej. W: (red.), Zawadzka E., Filipiak S. Wielowymiarowość funkcji wykonawczych - perspektywa rozwojowa i kliniczna. Perspektywa rozwojowa i kliniczna (s. 241-258). Lublin: Wyd. UMCS
 17. Bury-Kamińska, M. (2022). The dynamics of cognitive changes in patients with multiple myeloma - multiple case studies. In G. Buela-Casal (Ed.), International Handbook of Clinical Psychology (1st ed., Vol. 1). Thomson Reuters. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/255257607/v1/document/x12_Capitulo11.xhtml/
 18. Bury-Kamińska M. (2023). Emotional and social functioning aspects of women undergoing chemotherapy and mastectomy with different time elapsed since the completion of treatment. Acta Neuropsychologica, 21(3): 237-250

 

Granty badawcze:

 • kierownik projektu pt. „Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi psychospołecznymi” (konkurs PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki)

Ogłoszenia