Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Nieckarz

dr Damian Nieckarz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII TEORETYCZNEJ
Telefon
telefon stacjonarny: 81 537-77-65 komórkowy: 507-556-104
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje naukowe, semestr letni - rok akademicki 2019/2020 (pokój 618) VI piętro Budynek Dużej Chemii


Poniedziałek godz. 10:00-11:30


Inne terminy konsultacji naukowych: proszę o wcześniejszy kontakt e-mail

Adres

Budynek Dużej Chemii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/511 20-031 Lublin
20-553 Lublin

O sobie

2011 - dyplom magistra chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

2016 - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Dr Damian Nieckarz w roku 2016 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Badania teoretyczne samoorganizacji cząsteczek w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczas brał udział w realizacji kilku projektów badawczych: SONATA BIS 2, IDEAS PLUS (w ramach stażu podoktorskiego), OPUS 9 i MINIATURA 2. Obecnie jako kierownik realizuje grant badawczy NCN SONATA 14. Tematyka badawcza dr Nieckarza jest związana z zastosowaniem symulacji komputerowych Monte Carlo w badaniach procesów samoorganizacji cząsteczek organicznych w warstwach zaadsorbowanych na powierzchniach płaskich. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności deterministyczne struktury fraktalne, stabilizowane przez kierunkowe, odwracalne wiązania chemiczne: halogenowe, wodorowe i koordynacyjne. Jest autorem 28 publikacji naukowych z „Listy Filadelfijskiej”, jednego rozdziału w książce i ponad 30 wystąpień konferencyjnych.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

1. Procesy samoorganizacji cząsteczek na powierzchniach płaskich

2. Symulacje komputerowe Monte Carlo

3. Struktury supramolekularne

4. Fraktale

5. Chemia kwantowa

6. Matematyka

7. Statystyka

Najważniejsze publikacje naukowe

[1] D. Nieckarz, P. Szabelski, Simulation of the self-assembly of simple molecular bricks into Sierpiński triangle, Chem. Comm., 50, 6843-6845, 2014.

[2] J. Eichhorn, D. Nieckarz, O. Ochs, D. Samanta, M. Schmittel, P. Szabelski, W. M. Heckl, and M. Lackinger, On-surface Ullmann coupling: The influence of kinetic reaction parameters on the morphology and quality of covalent networks, ACS Nano, 8, 7880–7889, 2014.

[3] X. Zhang, N. Li, G. Gu, H. Wang, D. Nieckarz, P. Szabelski, Y. He, Y. Wang, C. Xie, Z. Shen, J. Lu, H. Tang, L. Peng, S. Hou, K. Wu, Y. Wang, Controlling molecular growth between fractals and crystals on surfaces, ACS Nano, 9, 12, 11909-11915, 2015.

[4] L. Xu, Y. Yu, J. Lin, X. Zhou, W. Tian, D. Nieckarz, P. Szabelski, S. Lei, On-surface synthesis of two-dimensional imine polymers with tunable band gap: a combined STM, DFT and Monte Carlo investigations, Nanoscale, 8, 8568-8574, 2016.

[5] D. Nieckarz, P. Szabelski, Chiral and fractal: from simple design rules to complex supramolecular constructs, Chem. Commun., 52, 11642-11645, 2016.

[6] A. Rastgoo-Lahrood, N. Martsinovich, M. Lischka, J. Eichhorn, P. Szabelski, D. Nieckarz, T. Strunskus, K. Das, M. Schmittel, W. M. Heckl, M. Lackinger, From Au-thiolate chains to thioether Sierpiński triangles: the versatile surface chemistry of 1,3,5-tris(4-mercaptophenyl)benzeze on Au(111), ACS Nano, 10, 12, 10901-10911, 2016.

[7] X. Zhang, N. Li, H. Wang, G. Gu, Y. Zhang, D. Nieckarz, P. Szabelski, S. Hou, B. K. Teo, Y. Wang, Influence of relativistic effects on assembled structures of V-shaped bispyridine molecules on M(111) surfaces where M = Cu, Ag, Au, ACS Nano, 11, (8), 8511-8518, 2017.

[8] C. Li, X. Zhang, N. Li, Y. Wang, J. Jang, G. Gu, Y. Zhang, S. Hou, L. Peng, K. Wu, D. Nieckarz, P. Szabelski, H. Tang, Y. Wang, ,,Construction of Sierpiński triangles up to the fifth order”, J. Am. Chem. Soc., 139 (39), 13749-13753, 2017.

[9] D. Nieckarz, P. Szabelski, Self-assembly of conformationaly flexible tripod functional molecules: structural analysis from computer simulations, Chem. Commun., 54, 8749-8752, 2018.

[10] D. Nieckarz, W. Rżysko, P. Szabelski, On-surface self-assembly of tetratopic molecular building blocks, Phys. Chem. Chem. Phys., 20, 23363-23377, 2018.

Granty badawcze

[1] 2016-2017 Udział w grancie badawczym IDEAS PLUS (IdP 2012/0002//62), wykonawca, Concurrent Catalysis in Metal-Organic Frameworks, CENT III (UW)

[2] 2016-2019 Udział w grancie badawczym OPUS-9 (2015/17/B/ST4/02616), główny wykonawca, Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych (UMCS)

[3] 2019 Kierownik grantu badawczego NCN MINIATURA 2, Zagraniczny wyjazd konsultacyjny (UMCS)

[4] 2019 Kierownik grantu badawczego SONATA 14 (2018/31/D/ST4/01443), Badania teoretyczne procesów samoorganizacji w metaloorganicznych warstwach zaadsorbowanych (UMCS)