"Przerabianie romantyzmu" - wyniki konkursu

Szanowni Państwo

z wielką przyjemnością ogłaszamy laureatów konkursu „Przerabianie romantyzmu”, który został zorganizowany pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS, i dr Beaty Jarosz przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków, funkcjonujące na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Muzeum Józefa Czechowicza (Filia Muzeum Narodowego w Lublinie).

Kategoria literacka

Spośród 37 prac zgłoszonych w grupie wiekowej „Młodzież ze szkół średnich” Jury w składzie: dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS, dr hab. Anna Tryksza i lic. Beata Chmielewska (jako przedstawicielka kół naukowych) postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsceZuzanna Rybarczyk – II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

II miejsceMagdalena Huk – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

III miejsce: [ex aequo]

 • Kamila Boś – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czernieckiego w Chełmie;
 • Małgorzata Zarczuk – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

Ze względu na wysoki poziom prac Jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia:

 • Zuzanna Bolesławska – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku;
 • Zofia Janczyn – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu;
 • Liza Khomyak  – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • Arkadiusz Materek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach;
 • Sylwia Węgiełek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej;
 • Karolina Wojtal – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • Martyna Wójcik – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

W kategorii wiekowej „Studenci” z powodu niewielkiej liczby zgłoszonych prac Organizatorzy podjęli decyzję o niewyłanianiu laureatów.

Kategoria tłumaczeniowa

Spośród 42 prac zgłoszonych w grupie wiekowej „Młodzież ze szkół średnich” Jury w składzie: dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (Przewodniczący Jury, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Filologicznym UMCS), dr Izabela Kimak i Maciej Żyśko (jako przedstawiciel kół naukowych) postanowiło przyznać następujące nagrody:

WYRÓŻNIENIA:

I miejsceMonika Ławrynowicz – IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

II miejsceZuzanna Prokopiak – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku

III miejsceKatarzyna Pasierbiewicz – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Ze względu na wysoki poziom prac Jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia:

 • Błażej Bobowik – II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej  w Białymstoku;
 • Bartosz Krakowiak– Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W kategorii wiekowej „Studenci” z powodu niewielkiej liczby zgłoszonych prac Organizatorzy podjęli decyzję o niewyłanianiu laureatów.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone laureatom i osobom wyróżnionym podczas wieczoru poetyckiego „Przerabianie romantyzmu”, który odbędzie się 27 stycznia (piątek) o 17:00 w Muzeum Józefa Czechowicza (filia Muzeum Narodowego w Lublinie, ul. Złota 3)! Podczas spotkania zostaną odczytane zwycięskie prace, odbędzie się minirecital Beaty Chmielewskiej – studentki filologii polskiej UMCS oraz prezentacja multimedialnych adaptacji utworów romantycznych przygotowanych przez młodzież licealną (link do wydarzenia).

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Dni Romantyzmu” realizowanego dzięki Grantowi Władz Rektorskich dla kół naukowych i został objęty patronatem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie (decyzją Pani Mgr Barbary Rzeszutko – dyrektor Biblioteki).

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!

  Aktualności

  Data dodania
  25 stycznia 2023