Konkurs na najlepsze prace licencjackie

Drodzy Absolwenci studiów I stopnia,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału drugiej edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie, przygotowane i obronione na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze prace w następujących kategoriach:
- literaturoznawstwo/językoznawstwo polskie,
- literaturoznawstwo/językoznawstwo obce,
- nauka o kulturze,
- edytorstwo,
- logopedia.

Jedną z nagród jest publikacja w recenzowanym czasopiśmie.

Termin zgłaszania prac konkursowych: od 30 września do 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje nt. tegorocznej edycji Konkursu ukażą się niebawem. Wszelkie pytania prosimy o kierowanie na adres mailowy konkurs.lic.filolog@mail.umcs.pl lub do członków Zespołu ds. konkursu: Zespół ds. konkursu na najlepsze prace licencjackie.

Regulamin Konkursu:

 

 

Relacja z pierwszej edycji konkursu: Podsumowanie konkursu na najlepsze prace licencjackie na Wydziale Filologicznym - Styczeń - 2023

Konkurs na najlepsze prace licencjackie na WF - Październik - 2022

Zachęcamy do udziału!