Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Filar

dr hab. Dorota Filar
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

(Trzy ogłoszenia: konsultacje +egzamin +egzamin)


1. Konsultacje w  sesji letniej 2017/18:


wtorek 3.07.  godz. 12.00-13.00


środa 4.07.  godz. 12.00-13.00


czwartek 5.07. godz. 12.00-13.00


piątek 6 lipca - egzamin


wtorek  10 lipca - 10.30-11.30


środa 11 lipca - 10.30.-11.30


czwartek 12 lipca - 10.30-11.30


pok. 228 budynek Stareh Humanistyki (II piętro)


W wyjątkowych wypadkach proszę pisać z prośbą o umówienie indywidualnego terminu spotkania: dorota.filar@poczta.umcs.lublin.pl


 


  2. Szanowni Państwo Studenci II roku kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne!


Egzamin z przedmiotu Współczesna polszczyzna w sesji letniej 2017/18 odbędzie się w 6 lipca. Zapraszam od godziny 10 do pokoju 228 w budynku Starej Humanistyki (II pietro). W uzasadnionych wypadkach proszę zgłaszać się także w sobotę 7 lipca od godz. 8.30 do 10.30. Obowiązuje lista lektur i zagadnień podana Państwu w wersji elektronicznej.


 


3. Szanownych Państwa Studentów studiów doktoranckich, którzy w semestrze zimowym 2017/18 uczęszczali na zajęcia z prowadzonego przez mnie przedmiotu Narracyjność języka i kultury i zgłosili chęć zdawania u mnie egzaminu, zapraszam na rozmowę egzaminacyjną 15 czerwca (piątek) od godz. 14 do 17; pokój 228 w budynku Starej Humanistyki. Lista lektur została Państwu udostępniona w korespondencji indywidualnej.


 


 


 


 

O sobie

- Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień semantycznych: językowego obrazu świata, schematów pojęciowych i ich funcjonowania w języku, semantyki tekstu artystycznego, tekstowej interpretacji świata w relacji do znaczeń konwencjonalnych.

- Autorka kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych poświęconych tej problematyce oraz monografii Narracyjne aspekty językowego obrazu świata (Lublin 2013).

- Współredaktor monografii Narracyjność języka i kultury. Literatura i media  (Lublin 2013) oraz  Narracyjność języka i kultury (Lublin 2014), wydanych w lubelskiej „czerwonej serii” językoznawczej.

-  Łączy badania nad językowym obrazem świata z interdyscyplinarnym spojrzeniem na struktury konceptualne stojące u podstaw języka.

-  Drugi nurt badań naukowych - współczesna komunikacja reklamowa. 

- Autorka programu specjalności kształcenia studentów Wydziału Humanistycznego Komunikacja urzędowa i biznesowa oraz podręcznika akademickiego Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja (Białystok – Lublin 2013).

 Ceni: szczerość, bezinteresowność, prawdziwą pasję (każdą, byle była dobra i ciekawa), radość życia i pozytywną energię; nie toleruje: nieszczerości (w tym ściągania na testach:)).

Motto: "Wychodząc ludziom naprzeciw pamiętaj, żeby nie wychodzić przeciw nim".

 


Działalność naukowa

WYBRANE Z NAJNOWSZYCH PUBLIKACJI:

Dorota Filar, Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 224, ISBN 978-83-7784-420-5.

Dorota Filar, Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Ireneusz Miciuła, Grzegorz Sobiecki, Arkadiusz Niedźwiedzki, Jacek Rakoczy, Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7790-782-5,publikacja elektroniczna:http://texterbooks.com/Product.do?code=Od_muszli_po_bitmonety__Oblicza_pieniadza__Monografie_wieloautorskie_6970

Dorota Filar (red.), Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja Urzędowa i Biznesowa, Wydawnictwo Partner-Poligrafia, Białystok 2014.

 Dorota Filar,  Dorota Piekarczyk (red.)  Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

 Dorota Filar,  Dorota Piekarczyk (red.)  Narracyjność języka i kultury. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

Dorota Filar, „Who is Doing the Thinking?” – the Concept of the“THINKING SUBJECT” in Polish,  [w:] The Linguistic Worldview.Ethnolinguistics, Cognition and Culture, (ed. by): Adam Głaz, David Danaher i Przemysław Łozowski, London, Versita, 2013,  pp. 263-282.

Dorota Filar, „Ciało w umyśle – umysł ucieleśniony”: eksperiencjalizm we współczesnej lingwistyce , [w:] Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce, pod red. M. Karwatowskiej i R. Litwińskiego, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014, s. 29-40.

 


Ogłoszenia