Procedura wyjazdu zagranicznego

PROCEDURA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO DLA DOKTORANTA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Wyjazdy naukow-badawcze np. kwerendy, konferencje itp. doktorantów są  regulowane odpowiednimi przepisami z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Zarządzeniem Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie podróży służbowych pracowników, wyjazdów studentów i doktorantów oraz osób niezatrudnionych na UMCS.

Doktorant zamierzający odbyć służbową podróż zagraniczną zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Biurze Szkół Doktorskich:

 1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające cel i termin wyjazdu oraz szacowane koszty wyjazdu podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
 2. Opinię Promotora uzasadniająca wyjazd zagraniczny.
 3. W przypadku wyjazu na konferencje zagraniczną należy załączyć informację od organizatorów o przyjęciu prezentacji oraz wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej.
 4. Wniosek dotyczący zagranicznej podróży służbowej ( wniosek proszę wypełnić na komputerze).

Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu zagranicznego należy złożyć w Biurze Szkół Doktorskich w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Po pozytywnej opinii Dyrektora szkoły doktorant jest zobowiązany do odebrania dokumentów i przekazania ich do Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych do Pani Elizy Słobody (budynek Rektoratu, pokój nr 1308).

Procedura zakupu biletu lotniczego

Wyjazd należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o przesłanie następujących informacji na adres mailowy travel@mail.umcs.pl:

 1. Imię i nazwisko wyjeżdżającego
 2. Kraj wyjazdu
 3. Datę i godzinę wyjazdu z Lublina
 4. Datę i godzinę przekroczenia granicy podczas wyjazdu (start samolotu lub fizyczne przekroczenie polskiej granicy)
 5. Datę i godzinę przekroczenia granicy podczas powrotu (lądowanie samolotu lub fizyczne przekroczenie polskiej granicy)
 6. Datę i godzinę powrotu do Lublina
 7. Informację o zapewnionym wyżywieniu (np. zapewnione wyżywienie: śniadanie 29.05.2022, obiad 30.05.2022, kolacja 30.05.2022)
 8. Informację o poniesionych wydatkach, z załączonymi zeskanowanymi biletami lub fakturami (wystawionymi na UMCS)
 9. Dodatkowe informacje niezbędne do właściwego rozliczenia podróży
 10. W tytule maila prosimy wpisać – rozliczenie podróży zagranicznej

W odpowiedzi na maila Wyjeżdżający otrzyma albo dodatkowe pytania, albo rozliczenie gotowe do wydruku i podpisu.

Wydrukowane, podpisane rozliczenie należy odesłać pocztą wewnętrzną wraz z biletami oraz fakturami (wcześniej wysłanymi w postaci skanu) na adres Zespołu Finansowego Kwestury.


Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLAND
VAT/NIP: PL 712 010 36 92