Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV - 26.7/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. z dniem 7 listopada 2019 r. powołał Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki:

Prof. dr hab. Marek Hetmański - Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Rady

Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS - Zastępca Dyrektora Szkoły

Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS - Instytut Archeologii

Dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS - Instytut Archeologii

Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS – Instytut Filozofii

Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński – Instytut Historii

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS – Instytut Historii

Prof. dr hab. Anna Pajdzińska – Instytut Filologii Polskiej

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS – Instytut Neofilologii

Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska – Instytut Neofilologii

Prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – Instytut Filologii Polskiej

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS – Instytut Nauk o Kulturze

Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS – Instytut Nauk o Kulturze

Prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska - Instytut Muzyki

Prof. dr hab. Małgorzata Nowak - Instytut Muzyki

Prof. dr hab. Jan Gryka – Instytut Sztuk Pięknych

Dr hab.szt. Sławomir Toman, prof. UMCS – Instytut Sztuk Pięknych

Mgr Krystian Kamiński – przedstawiciel doktorantów

Mgr Mateusz Jezuit – przedstawiciel doktorantów