Limit przyjęć i terminarz

W roku akademickim 2023/2024 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
wynosi 22 miejsca, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
– 20 miejsc;
2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
– 2 miejsca.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

14 sierpnia 2023 r. - otwarcie Systemu Rejestracji (SOR/IRK)

27 sierpnia 2023 r. - zamknięcie Systemu Rejestracji (SOR/IRK)

28 sierpnia 2023 r.  - termin wpłynięcia wymaganych dokumentów na adres Biura Szkół  Doktorskich  (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

Pierwszy etap rekrutacji:

30 sierpnia  - 1 września 2023 r. 

Drugi etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna:

4 września 2023 r.

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 9.00-10.30

ekomomia i finanse 10.30-11.00 

nauki o zarządzaniu i jakości 11.00-12.30

nauki o polityce i administracji (I grupa) 12.30-16.00

5 września 2023 r. 

nauki o komunikacji społecznej i mediach 9.00-11.00

nauki o polityce i administracji (II grupa) 11.30-13.00

pedagogika 13.00-14.00

6 września 2023 r.

nauki prawne 9.00-12.00

nauki socjologiczne 12.00-13.00

psychologia 14.00-14.30

12 września 2023 r. - Ogłoszenie wyników