Sylabusy

dr hab. Marcin Maron, prof. UMCS - "Sztuka filmowa wobec innych sztuk"

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS - "Autobiografia jako strategia artystyczna"

dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS - "Oblicza współczesnego multilingwizmu"

dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS - "Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych"

dr hab. Andrzej Białkowski, prof. UMCS - "Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych"

dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS - "Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych"

dr Dorota Tymura - "Metodologia badań humanistycznych lub artystycznych"

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS - "Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuk"

dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS - "Wybrane problemy współczesnej humanistyki/sztuk"