Procedury wnioskowania

Dane do faktury:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92 lub PL 712-010-36-92 (jeżeli faktura jest wystawiana poza Polską)

Szanowni Państwo wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożycz do Biura Szkół Doktorskich  minimum 7 dni przed terminem realizacji opłaty.

O każdej aktywności naukowej finansowanej ze źródeł Szkoły Doktorskiej musi być poinformowany Dyrektor Szkoły.

Wnioski o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej/i noclegów:

 1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające szacowane koszty konferencji podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
 2. Opinia Promotora uzasadniająca udział w konferencji.
 3. Informacja od organizatorów o przyjęciu prezentacji.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania (osobny na noclegi).
 5. Zamówienie na noclegi.
 6. Pismo kierowane do Kwestury o zapłatę opłaty konferencyjnej (wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej), z wyszczególnieniem kwoty, danych odbiorcy przelewu oraz jego konta bankowego oraz treści jaką organizator konferencji oczekuje w tytule przelewu oprócz danych osobowych Doktoranta (W przypadku posiadania proformy lub faktury do zapłaty wystarcza opisany dokument)
 7. Załącznik w postaci wydruku ze strony internetowej konferencji (bądź maila od organizatorów konferencji) potwierdzającego kwotę przelewu, jego odbiorcę oraz konto bankowe.

W przypadku zwrotów gotówki:

1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające szacowane koszty konferencji podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
2. Opinia Promotora uzasadniająca udział w konferencji.

3. Wniosek o wszczęcie postępowania (osobny na noclegi).

4. Zamówienie na noclegi.

Dokumenty z punktu 1-4 muszą wpłynąć do biura Szkół przed dokonaniem opłaty.

5. Opisana faktura wystawiona na UMCS.
6. Potwierdzenie przelewu lub informacja na fakturze wskazana przez wystawcę, że została opłacona gotówką

Procedura zakupu książek, podręczników:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania podpisany przez Dyrektora Instytutu i Promotora w pkt. 6,
 2. Zamówienie na zakup książek/i , na którym należy podać dane do faktury,
 3. Po otrzymaniu zgody na zakup należy poprosić zlecenibiorcę o wystawienie faktury proforma,
 4. Po jej otrzymaniu należy ją przekazać do Biura Szkół Doktorskich, które przekaże ją do Zespołu Finansowego w celu dokonania opłaty za zamówienie,
 5. Właściwe faktury, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane należy dostarczyć do Biura Szkół zaraz po ich otrzymaniu np. jeśli otrzymają je Państwo drogą elektroniczną,
 6. Zamówione książki, podręczniki muszą być wysłane na adres Szkół Doktorskich,
 7. Książki, podręczniki będą do Państwa dyspozycji po otrzymaniu odpowiedniej sygnatury.