Procedury wnioskowania

Wnioski o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej/i noclegów:

 1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające szacowane koszty konferencji podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
 2. Opinia Promotora uzasadniająca udział w konferencji.
 3. Informacja od organizatorów o przyjęciu prezentacji.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania (osobny na noclegi).
 5. Zamówienie na noclegi.
 6. Pismo kierowane do Kwestury o zapłatę opłaty konferencyjnej, z wyszczególnieniem kwoty, danych odbiorcy przelewu oraz jego konta bankowego oraz treści jaką organizator konferencji oczekuje w tytule przelewu oprócz danych osobowych Doktoranta (W przypadku posiadania proformy lub faktury do zapłaty wystarcza opisany dokument)
 7. Załącznik w postaci wydruku ze strony internetowej konferencji (bądź maila od organizatorów konferencji) potwierdzającego kwotę przelewu, jego odbiorcę oraz konto bankowe.

W przypadku zwrotów gotówki:

 1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające szacowane koszty konferencji podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
 2. Opinia Promotora uzasadniająca udział w konferencji.
 3. Wniosek o wszczęcie postępowania (osobny na noclegi).
 4. Zamówienie na noclegi.

Powyższe dokumenty powinny zostać złożone przed uiszczeniem opłat.

 1. Opisana faktura wystawiona na UMCS.
 2. Potwierdzenie przelewu lub informacja na fakturze wskazana przez wystawcę, że została opłacona gotówką.