Kontakt

Szkoły Doktorskie UMCS

ul. Weteranów 18

20-038 Lublin

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl

tel. (81) 537 50 60 lub (81) 537 50 59

W tytule e-maila prosimy o podanie nazwy Szkoły Doktorskiej, której dotyczy wiadomość.