Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

W roku akademickim 2023/2024 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki
wynosi 22 miejsca, w tym:
1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
– 20 miejsc;
2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
– 2 miejsca

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki :

1 sierpnia 2023 r. - otwarcie Systemu Rekrutacji (SOR/IRK)

21 sierpnia 2023 r. - zamknięcie Systemu Rekrutacji (SOR/IRK)

21 - 25 sierpnia 2023 r.  - termin wpłynięcia wymaganych dokumentów na adres Biura Szkół  Doktorskich  (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

Pierwszy etap rekrutacji:

28 sierpnia 2023 r. - Archeologia, Filozofia

29 sierpnia 2023 r. - Historia,  Językoznawstwo

30 sierpnia 2023 r. - Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

31 sierpnia 2023 r. - Sztuki muzyczne, Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Drugi etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna:

4 września 2023 r. - Archeologia, Filozofia

5 września 2023 r. - Historia, Językoznawstwo

6 września 2023 r. - Literaturoznawstwo i Nauki o kulturze i religii

7 września 2023 r. - Sztuki muzyczne i Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

11 września 2023 r. - Posiedzenie Komisji

12 września 2023 r. - Ogłoszenie wyników