NAWA STER 2021

 

 

Celem głównym Programu NAWA STER  jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia Szkół Doktorskich.

Wsparcie finansowe w kwocie 1.924.125.00 zł na okres 3 lat w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science" będzie wykorzystane przez Szkoły Doktorskie UMCS do realizacji następujących działań:

1. Stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych;

2. Staże doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych (staże naukowe, badawcze lub szkoleniowe) oraz udział doktorantów w zagranicznych stażach artystycznych;

3. Udział doktorantów w Szkole Letniej organizowanej przez UMCS;

4. Program Mentoringowy dla najlepszych doktorantów (6 mentorów);

5. Program Visiting Professors (9 wykładowców zagranicznych);

6. Warsztaty Transdyscyplinarne dla opiekunów naukowych;

7. Seminarium eksperckie nt. internacjonalizacji Szkół Doktorskich na UMCS oraz wizyty studyjne pracowników szkół doktorskich;

8. Pozyskiwanie doktorantów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej SD UMCS oraz wzmocnienie widoczności i rozpoznawalności UMCS za granicą.

Projekt współfinansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich