Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych

Dr hab. Agata W. Ziętek, prof. UMCS

 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Prof. Agata Wiktoria Ziętek jest absolwentką Wydziału Politologii UMCS na kierunku politologia i pracuje w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorką publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych, dyplomacji publicznej i międzynarodowych stosunków politycznych w Azji Wschodniej. Członkini i przewodnicząca lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i European International Studies Association (EISA), od 2009 r. prezes Fundacji Badań Międzynarodowych.

Konsultacje

Poniedziałek od godz. 10.00  do godz. 12.00 

Czwartek od godz. 10.00 do godz. 12.00

ul. Weteranów 18, II piętro pokój 4