Wykaz tematyk badawczych

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2023/2024 zostanie udostępniony do 15 czerwca 2023 r.