Dyrektor Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS 

 Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Prof. Aleksandra Szcześ posiada doświadczenie w dziedzinie nauk chemicznych, a jej zainteresowania naukowe dotyczą zjawisk międzyfazowych i nauk o materiałach. Prowadzi badania nad wykorzystaniem pola magnetycznego w procesach uzdatniania wody oraz otrzymywaniem nano i biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu jako nośniki leków oraz adsorbenty. Posiada doświadczenie w realizacji oraz kierowaniu projektami badawczymi. Swoją karierę naukową związała z Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym uzyskała stopnie doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie kosmetologii i pielęgnacji urody, PR w badaniach naukowych oraz zarządzania projektami badawczymi. Jest autorką i współautorką publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych Wydziału Chemii, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.