Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2022/2023.

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych wynosi 22 doktorantów,w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 20 miejsc;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 2 miejsca.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych:

1 kwietnia 2022 r. - otwarcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

29 sierpnia 2022 r. - zamknięcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

20 - 29 sierpnia 2022 r.  - termin wpłynięcia wymaganych dokumentów na adres Biura Szkół  Doktorskich  (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

Pierwszy etap rekrutacji:

31 sierpnia 2022 r. - Archeologia, Filozofia

1 września 2022 r. - Historia,  Językoznawstwo

2 września 2021 r. - Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

5 września 2021 r. - Sztuki muzyczne, Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Drugi etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna:

6 września 2022 r. - Archeologia, Filozofia

7 września 2022 r. - Historia, Językoznawstwo

8 września 2022 r. - Literaturoznawstwo i Nauki o kulturze i religii

9 września 2022 r. - Sztuki muzyczne i Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

14 września 2022 r. - Posiedzenie Komisji

15 września 2022 r. - Ogłoszenie wyników