Zakup biletu

W ramach UMCS od 14 września 2023 roku na okres 12 miesięcy obowiązuje ogólnouczelniana umowa na dostarczanie biletów lotniczych przez firmę UPHOTEL sp. z o. o.: 

Adres: ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
Numer telefonu: 
+48 75 64 46 835 / +48 75 717 58 42

Rezerwacja biletów lotniczych pod adresem mailowym: rezerwacje@uphotel.eu

UWAGA: zgodnie z par. 5, ust. 3. umowy zawartej z UpHotel "w razie udowodnienia przez Zamawiającego, że w dniu wykupu istniał tańszy wariant podróży niż zaoferowany przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiajacego różnicę w cenie biletów oraz zapłaci Zamawiajacemu karę umowną (...)", w zwiazku z tym w przypadku, gdy znajdą Państwo tańszy wariant podróży, niż ten zaoferowany przez firmą UpHotel bardzo prosimy o przesłanie korzystniejszej cenowo oferty do firmy, a w przypadku problemów z wykupem przez nią najtańszej opcji, prosimy o udokumentowanie tego faktu (zrzuty ekranu, linki) i zgłaszanie go mailowo do osób odpowiedzialnych za nadzór nad umową: Beaty Pruchniak (beata.pruchniak@mail.ums.pl) i Elizy Słobody (eliza.sloboda@mail.umcs.pl), ewentualnie dodając w polu „do wiadomości" dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Olgę Pliszczyńską-Mokijewską (olga.pliszczynska-mokijewska@mail.umcs.pl).

Zespół ds. Współpracy Zagranicznej, Dom Studencki IKAR, pokój nr 3, parter, tel. 81 537 52 20.