Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2022/2023.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2022 Rektora UMCS w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2022/2023.

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
wynosi 24 miejsca, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 15 miejsc, w tym 1 miejsce dla doktoranta planującego przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo oraz 2 miejsca dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Habera w Krakowie;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 9 miejsc.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

15.06.2022 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji (SOR);

18.08.2022 zakończenie rejestracji Kandydatów w SOR Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkół Doktorskich (ul Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

24.08.2022 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

25.08.2022 - 2.09.2022 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:

25.08.2022 nauki chemiczne,

26.08.2022 nauki chemiczne,

29.08.2022 nauki nauki biologiczne,

30.08.2022 – nauki biologiczne,

31.08.2022 nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne

1.09.2022 rolnictwo i ogrodnictwo;

2.09.2022 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do Szkoły Doktorskiej.