Wzory dokumentów

ZAŁĄCZNIKI

Wzór wniosku o wyznaczenie promotora UMCS

Oświadczenie promotora UMCS

Wzór wniosku o wyznaczenie promotora IUNG PIB

Oświadczenie promotora IUNG PIB

Wzór wniosku o wyznaczenie promotora IA PAN

Oświadczenie promotora IA PAN

Podanie o Indywidualną Orgaznizację Zajęć

Harmonogram Indywidualnej Organizacji Zajęć

Oświadczenie ORCID

Sprawozdanie semestralne z postępów z przygotowania Indywidulanych Planów Badawczych - I rok studiów w Szkole Doktorskiej

Sprawozdanie semestralne z postępów w realizacji Indywidulanych Planów Badawczych - II/III/IV rok studiów w Szkole Doktorskiej

Sprawozdanie semestralne z postępów z przygotowania IPB dla doktorantów SDNHiS -I rok studiów

Sprawozdanie semestralne z postępów w realizacji IPB dla doktorantów SDNHiS -II, III i IV rok studiów

Sprawozdanie semestralne z postępów z przygotowania IPB dla doktorantów SDNHiS , Sztuki Muzyczne -I rok studiów

Sprawozdanie semestralne z postępów w realizacji IPB dla doktorantów SDNHiS , Sztuki Muzyczne -II, III i IV rok studiów

Sprawozdanie semestralne z postępów z przygotowania IPB dla doktorantów SDNHiS, Sztuki Plastyczne  -I rok studiów

Sprawozdanie semestralne z postępów w realizacji IPB dla doktorantów SDNHiS , Sztuki Plastyczne -II, III i IV rok studiów

Wniosek o wydanie legitymacji doktoranta lub jej duplikatu

Wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Wniosek o zwrot kosztów