Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIV - 26.6/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r., powołuje się Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

W skład wyżej wymienionej Rady wchodzą następujące osoby:

dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS - jako Przewodnicząca,

dr hab. Wojciech Zagłobicki, prof. UMCS - Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, 

dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS - Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, 

prof. dr hab. Władysław Janusz - Instytut Nauk Chemicznych UMCS, 

prof. dr hab. Paweł Szabelski - Instytut Nauk Chemicznych, 

dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS - Instytut Nauk Biologicznych UMCS, 

dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS - Instytut Nauk Biologicznych UMCS, 

dr hab. Łukasz Kruk, prof. UMCS - Instytut Matematyki UMCS, 

dr hab. Andrzej Kryczka - Instytut Matematyki UMCS, 

prof. dr hab. Marek Rogatko - Instytut Fizyki UMCS, 

dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS - Instytut Fizyki UMCS, 

prof. dr hab. Artur Zdunek - Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademi Nauk w Lublinie,

dr. hab. Beata Feledyn - Szewczyk, prof. IUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

mgr Agnieszka Krzyszczak - doktorantka,

mgr Michał Sułek - doktorant