Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV - 26.8/19 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. z dniem 7 listopada 2019 r. powołał Radę szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

W skład wyżej wymienionej Rady wchodzą następujące osoby:

dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Dyrektor Szkoły jako Przewodnicząca Rady,

dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS - Instytut Nauk Prawnych UMCS, 

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS - Instytut Nauk Prawnych UMCS, 

dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, 

dr hab. Konrad Pawłowski - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS,

dr hab. Jolanta Szołno - Koguc, prof. UMCS - Instytut Ekonomii i Finansów UMCS, 

prof. dr hab. Maciej Bałtowski - Instytut Ekonomii i Finansów UMCS, 

dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS - Instytut Nauk o Zarządzaniu i jakości UMCS, 

dr hab. Bogusław Gulski - Instytut Nauk o Zarządzaniu i jakości UMCS, 

dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS - Instytut Psychologii UMCS, 

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. UMCS - Instytut Psychologii UMCS,

dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS - Instytut Pedagogiki UMCS,

dr hab. Anna Wojnarska - Instytut Pedagogiki UMCS,

dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS - Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS,

dr hab. Jakub Nowak - Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS,

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS - Instytut Socjologii UMCS,

dr hab. Agnieszka Kolasa - Nowak, prof. UMCS - Instytut Socjologii UMCS,

dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS

dr hab. Bogusława Baran - Zgłobicka - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS

mgr Marcin Bubicz - przedstawiciel doktorantów

mgr Barbara Pietrzyk - Tobiasz - przedstawiciel doktorantów