Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • Archeologia

  • Filozofia

  • Historia 

  • Językoznawstwo

  • Literaturoznawstwo

  • Nauki o kulturze i religii

  • Sztuki muzyczne

  • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki