Wyniki rekrutacji

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 na rok akademicki 2023/2024

Limit miejsc do tematyk niezwiązanych z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych tematyk: 15 osób, w tym 1 dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo oraz 2 dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie

L.p Imię Nazwisko Dyscyplinanaukowa Łączna liczba uzyskanych punktów
1. Katarzyna Anna Pastuszak Nauki chemiczne 99
2. Klaudia Maria Morawska Nauki chemiczne 98
3. Damian Olaf Gorylewski Nauki chemiczne 96
4. Kinga Morlo Nauki chemiczne 91
5. Mateusz Patryk Ścibiorski Nauki biologiczne 82
6. Alicja Natalia Pawlak Nauki chemiczne 81
7. Marlena Szymańska Rolnictwo i ogrodnictwo 80
8. Nitish Kumar Covalam Vijayakumar Nauki fizyczne 78
9. Krystian Adam Ołdak Nauki biologiczne 74
10. Karolina Jadwiga Zinkowska Nauki  chemiczne 71
11. Rafał Winiarski Rolnictwo i ogrodnictwo 69

Limit miejsc do tematyk związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych: 10 osób 

L.p Imię Nazwisko Dyscyplinanaukowa Łączna liczba uzyskanych punktów
1. Karol Osipiuk Nauki chemiczne 82
2. Patrycja Banaszek Nauki chemiczne 70
3. Wojciech Berus Rolnictwo i ogrodnictwo 69
4. Karolina Marlena Gibała Rolnictwo i ogrodnictwo 61
5. Balbina Rachela Krzyżańska-Wojciechowska Nauki fizyczne 58