Dla doktorantów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 1. Międzynarodowej Szkole Letniej pn. „Sztuczna inteligencja od pomysłów do zastosowań”

Międzynarodowa Szkoła Letnia skierowana jest do 30 doktorantów zagranicznych i krajowych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez rejestrację elektroniczną. Główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy przyjęciu, to: kolejność zgłoszeń oraz streszczenie indywidualnego planu badawczego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba przewidzianych miejsc odbędą się rozmowy on-line. Rozpoczęcie rekrutacji planuje się od 3 kwietnia 2023 r.

Program Szkoły Letniej obejmować będzie wykłady i tematycznie powiązane warsztaty dotyczące następujących zagadnień:

  • sztuczna inteligencja 
  • projekty badawcze
  • własność intelektualna
  • start up'y

Wszystkie zajęcia realizowane będą w małych grupach dyskusyjnych i będą miały charakter dynamicznych krótkich wykładów, prezentacji wideo, dyskusji na temat studium przypadku. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Międzynarodowej Szkoły Letniej oraz indywidualny raport z osobistym planem rozwoju.

Podczas całego pobytu dla doktorantów zapewniamy:

  • zakwaterowanie w domach studenckich UMCS;
  • zwrot kosztów podróży (zgodnie z limitami budżetowymi);
  • wyżywienie;
  • ubezpieczenie wypadkowe.

Realizacja Międzynarodowej Szkoły Letniej ma na celu przede wszystkim umiędzynarodowienie procesu kształcenia doktorantów.